Verder dan de grenzen

klein_beeldmaandag 26 februari 2018 06:36

De fractie ChristenUnie heeft met een aantal leden op zaterdag 24 februari het Speulder en Sprielderbos bezocht. De gemeente Putten heeft grondgebied in een van de oudste bossen van Nederland. Overigens vond de ontvangst plaats op Ermeloos grondgebied, achter Boshuis Drie, in het gebouwtje dat eerder dienst deed als kantoor voor Staatsbosbeheer.

door TeunJan van Ooijen

Daar kregen de bezoekers te zien hoe ’s Heerenloo samenwerkt met Staatsbosbeheer. Zo’n 25 jongeren met beperkingen voeren taken uit die verband houden met het bos en het onderhoud daarvan. Zo wordt er hout gekloofd en als aanmaakhout verkocht. Boswachter Lennard Jasper vertelde over het bos en de taak van de gemeente. Het bos is nu eigenlijk een groot pretpark met een belangrijke functie voor de recreatie. Deze combinatie van bos en recreatie vraagt om zorgvuldig beheer. We vragen in feite te veel van het bos en dus moeten er bewuste keuzes gemaakt worden. Je zou meer moeten inzetten op eco-toerisme, waarin de balans gezocht wordt tussen de wensen van de massa en de belangen van de natuur. De boswachter functioneert hierin als spreekbuis van de natuur, ook in de contacten met gemeente, regio en provincie. Gewerkt wordt aan een plan met verschillende zones van bezoek, activiteit en natuur. Het is dan ook belangrijk dat het Speulder- en Sprielderbos als één leefomgeving benaderd wordt, zodat niet elke gemeente zijn eigen plannen maakt.

 

De boswachter ziet educatie als een van zijn belangrijkste taken. Daarom nam hij zijn bezoek mee in een rondrit (in een electrische auto) door het bos. Want hoe werkt eco-toerisme in de praktijk? Het bos is ingedeeld in blokken, die beurtelings geoogst worden. Een boom groeit gemiddeld tussen de 80 en 100 jaar. Het geoogste hout – met het keurmerk FSC – gaat naar houtzagerijen. Maar er blijven ook bomen liggen. Welke bomen groeien er, waarom? Wat zijn die gaten langs de kant van de weg, hoe vindt onderhoud plaats? Welke zones zijn er, hoe plaats je borden? Waar mogen de mensen met de auto komen, waar met de fiets?

Tijdens de ronde zag de boswachter mensen die buiten het pad liepen. Lennard sprak hen aan en legde uit waarom zij zich daar niet mogen bevinden. Wegen en paden zijn voor mensen. De rest is natuur en gericht op het gebruik door dieren.

De boswachter legde uit dat hij educatie als een van zijn belangrijkste taken ziet.

 

De fractie van de ChristenUnie is blij met het bezoek aan het bos. Zoiets verruimt de blik en de fractie hoopt in de toekomst de belangen van het bos mee te nemen in de overwegingen en besluiten.

Labels
Verkiezingen

« Terug