ChristenUnie stelt vragen over de maatwerkvoorziening WMO

IMG_1179.jpgmaandag 18 februari 2019 11:18

Op vrijdag 15 februari 2019 heeft de fractie van de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over de maatwerkvoorzieningen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De aanleiding van de vragen is dat er signalen zijn binnengekomen over de voorzieningen in de WMO.

door TeunJan van Ooijen

Het eerste waar de ChristenUnie opheldering over wil, is of er op dit moment anders of strenger gekeken wordt naar de voorzieningen die afgegeven worden. En zo ja, wat dan de reden is van het strenger kijken naar deze voorziening. In de afgelopen periode is het abonnementstarief van de WMO aangepast naar 17,50 per vier weken. De fractie van de ChristenUnie is benieuwd of er een verband is tussen de lagere toekenning en de aanpassing van het tarief.

Om een goed totaalbeeld te krijgen, is er gevraagd naar de hoeveelheid voorzieningen die afgegeven zijn en hoeveel gemeenschapsgeld daarmee gemoeid is. De fractie van de ChristenUnie is niet tegen een kritische houding bij de afgifte van voorzieningen, maar vindt het vooral belangrijk dat er zorgvuldig gehandeld wordt. Een maatstaf die volgens de ChristenUnie centraal moet staan is dat er recht wordt gedaan aan de zorgvraag die gesteld is.

In de begrotingsraad is er raadsbreed een motie aangenomen betreffende de omgekeerde verordening. In deze omgekeerde verordening wordt er gekeken naar wat er aan zorg nodig is, in plaats van wat de rechten zijn. De intentie van de omgekeerde verordening is de regie bij de zorgvrager leggen. De fractie van de ChristenUnie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat er in de afgelopen periode meer naar de letter van de wet is gekeken dan er naar de geest van de wet is gehandeld. Daarom is ook gevraagd naar de wijze waarop het college deze omgekeerde verordening op termijn gaat toepassen op de WMO.

De fractie van de ChristenUnie heeft gevraagd om mondelinge beantwoording in de commissie samenleving van 19 februari aanstaande.

Labels

« Terug