Antwoorden van college over fipronil-affaire

maandag 21 augustus 2017 16:42

De fractie van de ChristenUnie heeft vorige week vragen gesteld aan het college over de fipronil-affaire. De fractie was bezorgd over de gevolgen van de affaire voor de gezinnen en de bedrijven

Het college antwoordde dat het niet exact weet om hoeveel bedrijven het gaat, maar een afgeleide heeft gemaakt van de gegevens van de NVWA. Met twee getroffen bedrijven heeft het college contact gehad. Ook heeft burgemeester Lambooy deze twee bedrijven bezocht en zijn medeleven als burgervader getoond. Het gemeentebestuur heeft ook contact met de gemeente Barneveld, omdat daar ook getroffen bedrijven zijn.


Het college heeft geen formele rol bij het afhandelen van de besmette eieren of mest van deze kippen. Wel heeft het college initiatieven genomen om gezamenlijk met andere gemeenten te lobbyen over het instellen van een noodfonds, om de pluimveehouders niet de dupe te laten worden van deze affaire. Ook de Gelderse provinciale ChristenUnie heeft vragen gesteld aan het college van de provincie om initiatieven te nemen  over een plan voor financiële tegemoetkoming voor de getroffen bedrijven.

Op de vraag van de ChristenUnie of het college ook zelf financiële ondersteuning  kan geven aan de getroffen ondernemers, antwoordde het college dat ondernemers uit de gemeente Putten die door de maatregelen in financiële problemen komen, contact met het college kunnen opnemen om te onderzoeken of een acuut financieel gat kan worden opgevangen door gebruik te maken van de regeling voor bijstand voor zelfstandige ondernemers.

« Terug