Eigen bijdrage WMO verlaagd

wmogeldmaandag 11 december 2017 13:53

Op voorstel van Wij Putten, SGP en ChristenUnie heeft de gemeenteraad op donderdag 7 december jl. in meerderheid besloten om de eigen bijdrage WMO (exclusief beschermd wonen) voor Puttense inwoners per 1 januari 2018 fors te verlagen. Dat betekent dat in 2018 niemand meer betaalt dan € 17,50 per vier weken voor WMO-zorg.

Hiermee loopt de gemeenteraad van Putten vooruit op aangekondigd kabinetsbeleid om de eigen bijdrage WMO vanaf 2019 fors te verlagen. De drie genoemde partijen zien geen reden om met deze verlaging van de eigen bijdrage te wachten tot 2019.
De gemeente is van 2015 verantwoordelijk voor een breed pakket aan WMO-zorg. Tot nu toe vroeg de gemeente daar de maximale eigen bijdrage voor, waarvan de hoogte afhankelijk is van inkomen, vermogen, leeftijd en de kosten van de zorg. Met name voor mensen die gebruik maken van dagbesteding kan dat fors in de papieren lopen, hetgeen soms leidt tot zorgmijding. En dat betekent een nog zwaardere, ongewenste belasting voor de toch al zwaar belaste mantelzorgers.
Met dit raadsbesluit bereiken Wij Putten, SGP en ChristenUnie dat de eigen bijdrage voor de Puttenaren fors wordt verlaagd. De financiële gevolgen zijn voor de gemeente beperkt, omdat de gemeente tot nu toe veel WMO-zorggeld overhoudt en het rijk vanaf 2019 de gemeente hiervoor financieel compenseert. Met de verlaging van de eigen bijdrage hopen de drie partijen dat mensen die zorg nodig hebben makkelijker toegang krijgen tot die zorg.

« Terug

Reacties op 'Eigen bijdrage WMO verlaagd'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.