Speerpunten

Onze visie

Wij baseren ons politiek handelen op de Bijbel. Wij geloven dat Gods geboden waardevol zijn voor iedereen. Wij willen daarom de Bijbelse leefregels vertalen naar de concrete politiek hier en nu.

Onze belangrijkste speerpunten zijn:

(samen)werken

aan de zorg,  

de christelijke identiteit en

aan werk en inkomen.

 

Speerpunten

1. Zorg voor elkaar

   We willen:

 • een goede uitvoering van de decentralisatie van de jeugdzorg, participatiewet, WMO en het  passend onderwijs.
 • dat ondanks alle bezuinigingen door de rijksoverheid mensen de zorg blijven ontvangen die ze nodig hebben;

als mensen door de bezuinigingen echt in de knel komen vinden wij dat de gemeente uit eigen middelen moet bijspringen. Indien nodig mag dat ons wat kosten!

 • investeren in gezinnen; we vragen daarom aandacht voor (opvoedings-)ondersteuning;
 • stimuleren dat mensen naar elkaar (blijven) omkijken, en hun eigen netwerk benutten;
 • vrijwilligers die iets betekenen voor het dorp belonen;
 • hulp bieden bij verslaving;  aandacht voor preventie;
 • stimuleren dat mensen meer hun eigen kracht en netwerk benutten en dat mensen  naar elkaar (blijven) omkijken.
 • investeren in gezinnen; wij vragen daarom aandacht voor (opvoedings-)ondersteuning.
 • hulp bieden bij verslaving en aandacht vragen voor preventie.
 • vrijwilligers/mantelzorgers die een bijdrage aan de Puttense samenleving leveren stimuleren en daarvoor belonen.
 • stimuleren dat mensen zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren en dat kwetsbare burgers actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

           Wij gaan voor Putten als zorgzaamste gemeenschap van Nederland!

 

 2. Werken aan de christelijke identiteit

    We willen dat:

 • dat de zondag een rustdag blijft.
 • het ambtsgebed en het vloekverbod handhaven.
 • politiek en kerken samen omzien naar mensen die hulp nodig hebben; wij steunen daarom initiatieven als het inloophuis, de voedselbank en het diaconaal platform.
 • Christelijke vrijwilligersorganisaties steunen, die zich inzetten voor de Puttense bevolking en stimuleren dat deze intensief samenwerken (vorming van een netwerk).
 • het kerkelijk jeugdwerk steunen.
 • dat mensen de mogelijkheid hebben bij christelijke organisaties zorg in te kopen. 

 

 3. Werken aan een sterke en schone economie

   We willen:

 • de lokale economie stimuleren en zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat.
 • een aantrekkelijk winkelcentrum.
 • de recreatiesector versterken.
 • maatwerk voor agrarische ondernemers.
 • een soepel vergunningenstelsel.
 • lage lokale lasten.
 • blijvende aandacht voor alternatieve energieopwekking, het gebruik van duurzame materialen en hergebruik.
 • een actief natuur- en milieubeleid.
 • gezonde gemeentelijke financiën.