De Staten fractie op bezoek

maandag 12 februari 2018 15:53

“Verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km per uur voor de Oude Rijksweg en een deel van de Nijkerkerstaat” Dit is een van de onderwerpen waarover de fracties van de ChristenUnie in Putten en Gelderland afgelopen donderdag met elkaar hebben gesproken.

Tijdens een informele bijeenkomst ontmoeten de fracties van Putten en Gelderland en wethouder Priem elkaar.  De bijeenkomst staat in het teken van ontmoeting en daarnaast worden ook actuele thema’s met elkaar gedeeld.

Vitale vakantieparken, bedrijventerreinen en verkeersveiligheid op de provinciale wegen. Dit zijn de thema’s waar over gesproken wordt. Uiteraard komt het fietspad langs de Voorthuizerstraat ook aan de orde. Fractievoorzitter Pieter Plug van de Gelderse fractie geeft aan dit fietspad goed te kennen. Hij heeft dit fietspad meerdere malen (ook ’s avonds gebruikt) in de tijd dat de provinciale fractievergaderingen in Putten plaats vonden. Hij herkent en erkent de problematiek en geeft aan dat dit ook in Arnhem op de agenda staat.

De beide fracties kijken terug op een goede en mooie ontmoeting.

Lijsttrekker Lubbert van den Heuvel: ‘We hebben het nodige met elkaar kunnen delen en zijn blij dat ook onze provinciale fractie het nut van een 60 km zone voor de Oude Rijksweg en een deel van de Nijkerkstraat inziet’

Labels
Verkiezingen

« Terug