Wethouder

dhr. Gerbert Priem
Rietgansstraat 35
3882 JD  Putten
tel.: 0341-354946
e-mail / twitter:


beleidsterrein:

  • Socialen zaken (WMO, Participatiewet, Volksgezondheid, Jeugdzorg)
  • Bouwen en milieu
  • Sport
  • Handhaving
  • Onderwijs
  • Bestuurlijke adviesgroep regiotaxi
  • Bestuurlijk Overleg Lelystad Airport (Bestuurlijk)
  • ODNV