Wethouder

dhr. Gerbert Priem
tel.: 0341-359710
Putten

e-mail: gpriem@putten.nl / twitter:


beleidsterrein:

  • Socialen zaken (WMO-zorg, Participatie, Volksgezondheid, Jeugdbeleid, Jeugdzorg)
  • Duurzaamheid (project)
  • Sport
  • Handhaving
  • Onderwijs
  • Welzijn
  • Milieu
  • Economische zaken