Wethouder

input

foto Gemeente Putten

dhr. Bertus Cornelissen
tel.: 0341-359710
Putten

e-mail 


beleidsterrein:

  • Ruimtelijke ordening bebouwde kom
  • Volkshuisvesting en wonen
  • Duurzaamheid
  • Landschap en water
  • Halvinkhuizen
  • Personeel en organisatie