Geschiedenis

 • De RPF deed voor het eerst in 1978 (0) mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.
 • In 1982 (1) werd voor het eerst een zetel behaald die ingenomen werd door Addie Kiks.
 • In 1986 (1,5) werd samengewerkt (verticale lijstverbinding) met de GGP (afsplitsing SGP), en heeft Cor Houweling een halve raadsperiode vol gemaakt.
 • In 1990 (1,5) was Cor Houweling fractievoorzitter en vervulde Addie Kiks een halve periode.
 • In 1994 (2) werd samengewerkt met GGP en GPV en kwam Evert de Graaf erbij.
 • In 1998 (3) werd de samenwerking met de GGP opgezegd en werd Evert de Graaf wethouder, en zaten Cor Houweling, en Andries van den Berg in de raad. (monistische stelsel)
 • In 2002 (4) kwamen we voor het eerst als ChristenUnie uit. We kregen 4 zetels en mochten in het duale stelsel opnieuw een wethouder leveren in de persoon van Evert de Graaf. Daarnaast hadden zitting Andries van den Berg, Hendrie van Beek, Christine van den Hazel-Goedvree, en Ard Kleijer.
 • In 2006 (4) werden we de tweede partij van Putten na Gemeentebelangen en voor het CDA. Opnieuw behaalden we 4 zetels. Pas in 2007 konden we een wethouder leveren in de persoon van Ard Kleijer, en kwam Peter Brink in de raad naast Hendrie van Beek (Fractievoorzitter), Evert de Graaf en Christine van den Hazel-Goedvree.
 • In 2010 (5) werden we de eerste partij van Putten en behaalden we 5 zetels. Onze lijsttrekker Ard Kleijer werd opnieuw wethouder. In de raad werden gekozen Lubbert van den Heuvel (Fractievoorzitter), Christine van den Hazel Goedvree (Vicefractievoorzitter), Peter Brink (Fractiesecretaris), Bertus Cornelissen en Henk Dekker.
 • In 2014 (4) zakten we ondanks een toenemend aantal stemmen terug naar 4 zetels, en werden we de tweede partij van Putten. Door de lijstverbinding in 2010 kregen we destijds 2 restzetels. Nu haalden we ruim 4 zetels en ging de restzetel naar de SGP die daarmee steeg van 2 naar 3 zetels. Positief was dat alle drie de christelijke partijen in 2014 stemmenwinst behaalden.
  Ard Kleijer werd opnieuw benoemd tot wethouder. In de raad werden gekozen Lubbert van den Heuvel, Peter Brink, Japke-Nynke de Haas-de Vries en Arine van den Bor-de Jager. In 2015 nam Teun Jan van Ooijen de plaats in van Japke-Nynke de Haas-de Vries. In 2017 nam Gerbert Priem de portefeuille over van zijn voorganger Ard Kleijer.
 • In 2018 (4) werden we opnieuw de tweede partij van Putten. In de raad werden gekozen Lubbert van den Heuvel (Fractievoorzitter), Teun Jan van Ooijen, Erik van Hemel en Jenneke Lubbertsen - Ruiter (met voorkeurstemmen). Gerbert Priem werd opnieuw benoemd tot wethouder. Tijdens deze periode heeft Bert Koops het wethouderschap overgenomen van Gerbert.
 • In 2022 (3) werden wij na WijPutten en Gemeentebelangen de derde partij van Putten. In de raad werden gekozen: TeunJan van Ooijen, Erik van Hemel en Saskia de Graaf. Bertus Cornelissen, die in de periode van 2010 al raadslid was, werd wethouder op de gebieden Ruimtelijke ordening bebouwde kom, Volkshuisvesting en wonen, Duurzaamheid, Landschap en water, Halvinkhuizen en Personeel en organisatie.