Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma

We hebben veel en mooie reacties binnengekregen, meer als ooit tevoren. Mensen in het dorp denken mee en hebben ideeën voor de toekomst van ons dorp. De commissie die het programma heeft geschreven had een mooie mix van ervaren mensen uit de achterban als ook jonge leden die met nieuwe en leuke ideeën komen. Daarmee hebben we een sterk en inhoudelijk programma, dat echt Puttens is en waarmee we als dorp vooruit kunnen

Het is goed leven in Putten. We willen ruimte bieden voor ontwikkeling én beschermen wat waardevol is. De ChristenUnie blijft zich inzetten voor de naaste en voor de schepping. De ChristenUnie wil eenzaamheid tegengaan door het verenigingsleven te faciliteren, vrijwilligers kansen te geven en te voorzien in recreatiemogelijkheden en cultuur.

Uiteraard wordt stevig ingezet op woningbouw in Halvinkhuizen. Daarbij wil de ChristenUnie vooral ook voor jongeren (tiny houses) en voor ouderen (seniorenhofjes) bouwen, zodat de doorstroming op de woningmarkt beter op gang komt. Daarnaast wordt ingezet op een fietstunnel onder N798. Ook thema’s als een vitaal winkelcentrum, meer dagrecreatie, verdroging en de wens voor een Putten Historisch Museum komen aan bod.

Maar de ChristenUnie ziet ook een drie uitdagingen die de komende jaren heel belangrijk gaan worden: het tegengaan van eenzaamheid, het herstellen van het vertrouwen tussen burger en overheid en de toekomst van ons landelijk gebied.

Wij geloven dat de aanpak van al deze thema’s begint met ontmoeting. Door elkaar te ontmoeten krijg je oog voor elkaars probleem. En kunnen we samen aan een oplossing werken.

Download hier ons verkiezingsprogramma.

Samenvatting verkiezingsprogram