Blog

 1. 23 Nov - bestaanszekerheid.jpg
  Door Niels Kok op 28 november 2023 om 13:07

  Beleidsplan Bestaanszekerheid

  De gemeenteraad heeft ingestemd met het Beleidsplan Bestaanszekerheid. Raadslid Saskia De Graaf - Bakker:  Als ChristenUnie vinden we dat iedereen mee moet kunnen doen.In dat licht is voor onze fractie het beleidsplan bestaanszekerheid erg belangrijk. Bestaanszekerheid heeft de afgelopen weken en maanden veel op politieke agenda’s gestaan en het gevaar bestaat dat een woord dan aan betekenis verliest en we niet zo helder hebben wat bestaanzekerheid of het gebrek daaraan nu eigenlijk inhoudt.

  Het goede nieuws is dat de meeste mensen in Putten zich geen zorgen hoeven te maken over hun bestaanszekerheid, dat is erg fijn. Het brengt ook met zich mee dat de meeste mensen in Putten wellicht zich ook niet zo goed kunnen voorstellen wat het inhoudt als je bestaanszekerheid in het geding komt, echter zijn in de media, als je goed zoekt, verhalen te vinden van mensen die dat aan den lijve hebben ondervonden.

  Lees meer over "Beleidsplan Bestaanszekerheid"
 2. 23 Nov - fase1.jpg
  Door Niels Kok op 24 november 2023 om 13:04

  Bestemmingsplan Halvinkhuizen 1e fase

  De gemeenteraad heeft unaniem het bestemmingsplan voor de 1e fase van Halvinkhuizen vastgesteld. Daardoor kan de bouw van maar liefst 310 woningen van start. Wethouder Bertus Cornelissen: “Het wordt een groene en dorpse woonwijk, waarin woningen worden gebouwd voor jong en oud, in allerlei prijsklassen. Een groot deel van deze wijk zal worden gebouwd door lokale ondernemers.”

  Raadslid Erik van Hemel: “Ik ben nu zo’n 7 jaar raadslid en ik heb in deze periode mooie en inmiddels ook de minder mooie kant van deze raadzaal gezien. Eén van de onderwerpen die - toen ik politiek actief werd – al op de agenda stond was de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in wat we toen nog Putten-Zuid noemden. Onze fractie wil dan ook de complimenten geven aan het projectteam dat hard heeft gewerkt aan de ontwikkeling van Halvinkhuizen. Inmiddels ligt er een bestemmingsplan voor het eerste kwadrant, waarmee meer dan 300 woningen gerealiseerd kunnen gaan worden.

  Lees meer over "Bestemmingsplan Halvinkhuizen 1e fase"
 3. Plus program (39).jpg
  Door Niels Kok op 2 november 2023 om 19:54

  Begrotingsraad

  Voorzitter, een aantal weken geleden was de Ossenmarkt. Een van de evenementen waar wij als dorp trots op zijn. Een evenement waar herinneringen zijn geschreven en herinneringen ook voor anderen worden  gemaakt. Mijn kinderen geen Puttenaer kenden het niet, maar hebben in al die jaren de Ossenmarkt leren kennen als een dag vrij, een bezoek aan de kleedjesmarkt en de oude machines achter het gemeentehuis.

  Helaas was ik die dag niet thuis maar aan het werk. Gelukkig kreeg ik de herinneringen die gemaakt werden later thuis te horen. Voor mij had de ossenmarkt ook een mindere herinnering. Na mijn werk fietste ik door het dorp onderweg naar huis. Zoals zo vaak na een evenement lag er hier een daar een hoopje afval en waren er bedrijven hun koopwaar aan het opruimen. Bij een van die hoopjes afval waren mensen aan het zoeken. Ik schrok, hier in Putten? Moeten daar mensen zoeken tussen afval? Een nare nasmaak voor een mooie evenement. Putten, ... een dorp waar voor iedereen het goed leven zou moeten zijn. 

  Lees meer over "Begrotingsraad"
 4. Plus program (49).jpg
  Door Niels Kok op 14 oktober 2023 om 11:28

  Omgevingsvisie Putten 2040

  Wat is de toekomst van ons dorp? Daarover doet de Omgevingsvisie grote uitspreken. De omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel voor het invoeren van de omgevingswet. In de visie staan de kernwaarden van de gemeente Putten. De belangrijkste wijziging van de omgevingsvisie is dat als een inwoner een aanvraag heeft daar anders naar gekeken gaat worden. Eerst werd er gekeken naar een aanvraag met als reactie: Nee, tenzij. In de toekomst wordt er gekeken naar aanvragen Ja, mits. Hierdoor is er meer mogelijk voor inwoners, mits het past bij de Puttense waarden.

  De ChristenUnie heeft een motie ingediend om voor Putten-Zuid een zogenaamd ontwikkelperspectief op te stellen. Erik van Hemel: “Met het aanleggen van de zuidelijke ontsluitingsweg tussen N798 en N303 wordt de locatie ten zuiden van bedrijventerrein De Hoge Eng afgesneden van het buitengebied.

  Lees meer over "Omgevingsvisie Putten 2040"
 5. Cleenhorsterweg.jpg
  Door Niels Kok op 14 oktober 2023 om 11:23

  Zonnepark Cleenhorsterweg

  De raad heeft definitief geen verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het Zonnepark aan de Cleenhorsterweg. Toch wil de ChristenUnie graag stappen zetten in het opwekken van duurzame energie en heeft daarom een motie ingediend om toch verder te gaan met de plannen om te kijken of er een meerderheid kan komen in de raad voor dit Zonnepark. Belangrijk is dat we daarin de buurtbewoners meenemen en dat deze ook een zienswijze in kunnen dienen op de plannen. 

  Erik van Hemel: “Als ChristenUnie waren en blijven we voor het plan. Maar we nemen ook verantwoordelijkheid om uit deze ingewikkelde procedure te komen. 

  Lees meer over "Zonnepark Cleenhorsterweg"
 6. Ontsluitingsweg.png
  Door Niels Kok op 15 september 2023 om 14:18

  Zuidelijke ontsluiting

  In de raad van september is uitgebreid gesproken over de Zuidelijke Ontsluitingsweg. Er lag een voorstel op tafel om een plan uit te werken voor het 1e deel vanaf de Nijkerkerstraat-Halvinkhuizen, maar ook verder te kijken voor het doortrekken richting Voorthuizerstraat.

  Want dit college wil graag snelheid maken met de ontwikkeling van Halvinkhuizen en de ontsluiting van Putten-Zuid. In het coalitieakkoord staat hierover: ‘We kiezen voor een ontsluitingsweg Putten-Zuid (Halvinkhuizen), die ligt tussen de Nijkerkerstraat (aansluiting Henslare) en de Voorthuizerstraat. Het eerste deel van deze ontsluitingsweg wordt nu al meegenomen in de ontwikkeling van de woonwijk Halvinkhuizen. Het tweede deel (richting de Voorthuizerstraat) zal op een later moment worden ontwikkeld.’

  Lees meer over "Zuidelijke ontsluiting"

  Labels:

 7. christelijk-college-groevenbeek-putten.jpg
  Door Niels Kok op 15 september 2023 om 14:14

  Groevenbeek

  Het schoolgebouw van Groevenbeek (Harderwijkerstraat) is verouderd, terwijl het aantal leerlingen groeit. Op de locatie in Putten staan op dit moment 481 leerlingen ingeschreven. Groevenbeek wil op de locatie Putten graag doorgroeien tot maximaal 500 leerlingen.

  In het coalitieakkoord staat opgenomen dat we een besluit nemen over Groevenbeek. Doel is om de school ingrijpend te vernieuwen/verbouwen. Daarom heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor het opstellen van een aanbesteding gereed bouwplan voor Groevenbeek. De VVD diende een motie in samen met Groevenbeek te onderzoeken hoe we HAVO/VWO kunnen realiseren. 

  Lees meer over "Groevenbeek"
 8. Plus program (57).jpg
  Door Niels Kok op 1 juli 2023 om 20:15

  Mentale gezondheid jeugd

  It takes a village to raise a child horen we vaak. 

  De laatste jaren lijkt echter de verantwoordelijkheid vooral verschoven naar ouders en professionals. De pedagogische basis bestaat uit alle contacten, relaties en leefomgevingen die bijdragen aan het opgroeien van kinderen. Hoe meer verbinding tussen opvoeders, hoe meer mensen die om het kind en het gezin heen staan hoe gezonder het is.

  De afgelopen jaren zien we steeds stijgende problemen rond mentale gezondheid van kinderen en jongeren.

  De ChristenUnie vindt het daarom van belang om die pedagogische basis te versterken. Saskia de Graaf-Bakker is daarom blij dat haar motie ‘sterke pedagogische basis’ is aangenomen, zodat de komende tijd via de pedagogische basis actief gebouwd gaat worden aan de mentale gezondheid van kinderen en jongeren.

  Lees meer over "Mentale gezondheid jeugd"
 9. Image.png
  Door Niels Kok op 30 juni 2023 om 20:10

  Centrumplan

  De winkelstraten in Putten zijn aan een flinke opknapbeurt toe. Na de herinrichting van het marktplein/Fontanusplein is het tijd om de winkelstraten aan te pakken. Dat kost veel geld: 5,8 miljoen euro. 

  Daarvoor worden de Kerkstraat, Dorpstraat en Verlengde Dorpstraat heringericht en worden drie pleinen groener en aantrekkelijker gemaakt: het pleintje bij Foppe, de Pol (Oranjeplein) en de omgeving van de Oude Kerk. Er komt veel meer groen in het centrum en er komen meer terrassen. 

  TeunJan van Ooijen: “Met dit budget kunnen we een goed en aantrekkelijk centrum aanleggen.”

  Lees meer over "Centrumplan"
 10. unnamed.png
  Door Niels Kok op 29 juni 2023 om 20:12

  Karakteristieke panden in het centrum

  Putten heeft slechts 23 gemeentelijke monumenten. Er zijn wel diverse panden die in het bestemmingsplan als ‘karakteristiek’ zijn aangemerkt. Echter: die zijn vogelvrij en mogen - ondanks de aanmerking als karakteristiek- gesloopt worden door de eigenaar. In de raad is er al langer discussie over hoe we het dorpse karakter beter kunnen behouden en kunnen voorkomen dat historische of beeldbepalende panden verdwijnen uit het centrum.

  Het college heeft een voorstel gedaan om zelf -als het nodig is- monumenten aan te kunnen wijzen. Putten gaat daarmee van een passieve naar actieve bescherming van waardevolle panden.

  Lees meer over "Karakteristieke panden in het centrum"