start

nieuws

Antwoorden van college over fipronil-affaire

maandag 21 augustus 2017 16:42 De fractie van de ChristenUnie heeft vorige week vragen gesteld aan het college over de fipronil-affaire. De fractie was bezorgd over de gevolgen van de affaire voor de gezinnen en de bedrijven lees verder

ChristenUnie: Gemeente Putten moet getroffen pluimveehouders ondersteunen

eierendinsdag 08 augustus 2017 22:00 De ChristenUnie Putten wil dat, pluimveehouders op korte termijn een financiële tegemoetkoming moeten kunnen ontvangen voor de schade die is geleden als gevolg van de besmetting van eieren met het verboden middel Fipronil. lees verder

Het subsidiebeleid van de ChristenUnie

zaterdag 08 juli 2017 17:44 Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad een besluit genomen over een herziening van het subsidiebeleid. De fractie van de ChristenUnie is daarin duidelijk geweest over de belangen van de sportvereniging en de belangen van de gemeente.
Het doel van deze veranderingen is niet: bezuinigen. De gemeente stelt juist extra geld beschikbaar. Het doel is vooral, dat er meer gebeurt en dat de sportverenigingen zelf daarvoor meer verantwoordelijkheid gaan dragen. Daarom wordt de subsidie voortaan niet meer automatisch verstrekt, maar alleen gegeven voor de maatschappelijke activiteiten die zo’n vereniging organiseert. lees verder

Kadernota 2018 – 2022 Putten – bijdrage fractie ChristenUnie

lubbertzaterdag 17 juni 2017 10:02 Voorzitter,
Mijmeren en terugblikken. Tijdens de voorbereiding van mijn bijdrage voor de kadernota 2018, gaan mijn gedachten onwillekeurig terug naar 7 jaar geleden. Juni 2010 de kadernota voor 2011 , voor mij de eerste kadernota
Ik heb mijn bijdrage voor de behandeling van die kadernota er nog eens doorgelezen
Het valt mij op dat de term ‘SAMEN’ in die bijdrage met regelmaat wordt gebruikt. In die bijdrage gaat het ook over financiële uitdagingen, we zitten op dat moment midden in een crisis, er is veel onzekerheid. lees verder

Een congres over de jeugd

imagesdinsdag 11 april 2017 16:51 Hoe gaat het eigenlijk met de zorg voor de jeugd in Putten? We kunnen wel roepen dat alles goed geregeld is, maar is dat werkelijk zo? Dus bedacht de fractie dat het wel een goed idee zou zijn om eens te kijken naar alle vormen van zorg rond onze kinderen. Je kunt ook zeggen: rond onze gezinnen. En zo werd er op 28 maart jl. hier in Putten een gezinscongres georganiseerd. Veel mensen vonden het een goed idee en verleenden van harte hun medewerking. lees verder

Renovatie gemeentehuis, luxe of noodzaak

PICT1792donderdag 19 januari 2017 12:10 De 5.9 miljoen euro voor de renovatie van het gemeentehuis maakt de tongen in het dorp wel los en begrijpelijk, 5.9 miljoen is veel geld, waarmee je veel andere dingen zou kunnen doen. Waarom gaat de ChristenUnie mee in deze plannen? Kort gezegd: omdat het hard nodig is. lees verder

Internetconsultatie Intrekken Zondagswet

arca-belldonderdag 12 mei 2016 16:44 In aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel om de Zondagswet in te trekken, vindt er momenteel een internetconsultatie plaats. lees verder

Jeugdgemeenteraad 2016

IMG_0158donderdag 24 maart 2016 12:00 Ook dit jaar werd er weer een goede jeugdgemeenteraad gehouden. Vrijwel alle politieke partijen traden op als coach voor de jeugdgemeenteraadsleden. Ook de ChristenUnie-fractie was aanwezig in de personen van fractievoorzitter Lubbert van de Heuvel en Peter Brink. lees verder

Duurzaamheidslening groot succes in Putten

Duurzaamheidmaandag 21 maart 2016 11:59 In 2013 is op voorstel van ChristenUnie Putten gestart met een revolverend fonds voor duurzaamheidsleningen in hoofdzaak voor particulieren. Dit fonds is dus niet bedoeld voor bedrijven, maar wel voor inwoners en voor stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk. De verordening moet nu aangepast worden door veranderingen in de regelgeving. lees verder

Help een vreemde in de straat!?

imagesWQ3XAHARdinsdag 29 september 2015 12:36 In de afgelopen periode kreeg ook de gemeente Putten de vraag of er bedden beschikbaar waren voor de tijdelijke opvang van statushouders. Of dat inderdaad nodig is, hoeven wij ons als gemeente niet af te vragen, gezien de beelden op elk journaal. Of het in Putten mogelijk is, is ook een retorische vraag: in 1995 hebben we ook ongeveer tweehonderd asielzoekers kunnen huisvesten. Dat gebeurde toen in Mooi Veluwe. Op dit moment heeft de gemeente Putten dertig bedden beschikbaar voor de opvang van deze mensen. Dertig bedden voor mensen die ooit in alle angst en wanhoop vertrokken zijn op zoek naar veiligheid, naar een beter bestaan waarin zij niet hun broeders moeten vermoorden of zelf onderdrukt worden omdat ze een ander geloof aanhangen. Dertig mensen – dat is op het nieuw te verdelen aantal van 120.000 binnen de Europese Unie 0,025%. lees verder

Fractie bezoekt de brandweer

brandweer3donderdag 28 mei 2015 11:36 De fractie van de ChristenUnie in Putten is op bezoek geweest bij de brandweer. Toen de fractie voorstelde op bezoek te komen, reageerde de brandweer enthousiast, maar ze gaven wel aan dat het een normale oefenavond zou worden. De ChristenUnie wilde niets liever dan de normale gang van zaken meemaken. lees verder

Niet links of rechts maar voor de Samenleving

Niet-naar-links-niet-naar-rechtsmaandag 09 maart 2015 07:00 Afgelopen donderdagavond gebeurde er in de Raadsvergadering, bij de behandeling van de structuurvisie Putten 2030, iets opmerkelijks. In deze visie, is nagedacht over de vraag hoe we Putten in willen richten, maw waar wonen, werken, recreëren en rijden wij de komende jaren. lees verder

Gerard van den Brandhof lijsttrekker waterschapsverkiezingen

Lijsttrekker Gerard van den Brandhof kleindinsdag 25 november 2014 23:00 De kandidatenlijst van de ChristenUnie voor Waterschap Vallei en Veluwe is definitief vastgesteld door de Gelderse en Utrechtse kiesverenigingen.
Onze voorzitter Gerard van den Brandhof is gekozen als lijsttrekker. Hij maakt sinds 2009 deel uit van het dagelijks bestuur van het waterschap, het college van dijkgraaf en heemraden. Hij heeft stedelijk waterbeheer in zijn portefeuille en is tevens dagelijks bestuurslid van Het Waterschapshuis, de ICT organisatie van de waterschappen.
De kandidatenlijst presenteert huidig fractievolger en commissielid André van Dijk uit Barneveld op nummer 2 van de lijst.
Op nummer 3 staat de 32-jarige Stephan de Bruin uit Nijkerk. Hij werkt bij de gemeente Utrecht en heeft veel ervaring met stedelijk waterbeheer.
Op nummer 4 staat de 26-jarige Sander van ’t Foort uit Renswoude. Hij brengt zijn kennis over duurzaamheid in, en gaat voor een win-win oplossing in de afweging tussen economie en ecologie. lees verder

Transitie Jeugdzorg

jeugdzorgnieuwsmaandag 24 november 2014 13:15 De ChristenUnie Putten organiseert op maandag 24 november een thema avond met als onderwerp “Transitie Jeugdzorg”. Normaal gesproken behandelen we specifieke onderwerpen op een openbare ledenvergadering. lees verder

ChristenUnie stelt vragen over de toekomst van de WSW-bedrijven

IG_gebouwwoensdag 19 november 2014 00:19 De fracties van de ChristenUnie van de RNV-gemeenten (Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten) hebben gezamenlijk aan de desbetreffende colleges van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de toekomst van de WSW-bedrijven. lees verder