Symbolische overhandiging moerbeiboom door fractie

moerbeiboommaandag 19 februari 2018 16:04

Burgemeester, heren van de beide stichtingen, overige belangstellenden,
Het was in januari 2002 dat de ChristenUnie geboorte aangifte deed. De toenmalig scheidend fractievoorzitter, Dhr. Cor. Houweling stond in de hal van het gemeentehuis met een baby op zijn arm. De ChristenUnie als partij in Putten was geboren en ging zich inschrijven om mee te doen aan de verkiezingen.

Naast Cor en de baby waren er vele actieve leden, onder wie ook hier vanavond, er waren immers handtekeningen benodigd.

Ook vanavond aanwezig zijn Cor Houweling en de toenmalige baby, inmiddels een grote meid van 16 jaar.

In 2002 voor het eerst meedoen aan de verkiezingen, dat is in 2018 voor de 5e keer, dat is een lustrum. Een lustrum is een viermoment en je viermomenten moet je pakken!

Ter gelegenheid van dit viermoment willen wij als ChristenUnie fractie de Puttens Gemeenschap graag iets aanbieden.

Nadenkend over een cadeau kwam de gedachte Putten Bomendorp al snel in mij op..

Welke bomen staan er allemaal in Putten, welke niet, welke hebben een bijzondere betekenis in Putten. Met deze gedachtegang kwam ik uit bij Psalm 84. Een bijzondere psalm voor Putten. In deze psalm wordt gesproken over de moerbeiboom.

Na hier en daar wat navraag gedaan te hebben staat er voor zover ons bekend geen moerbeiboom op Puttens publiek terrein.   

De moerbei boom bepaalt ons bij psalm 84, psalm 84 bepaalt ons bij de Razzia van Putten. De fractie van de ChristenUnie is nauw betrokken bij deze geschiedenis. Ook in het verkiezingsprogramma heeft deze geschiedenis opnieuw een belangrijke plek.

Om die reden hebben wij gemeend de moerbeiboom geschenk te doen., geschenk aan heel de Puttense gemeenschap

Graag overhandigen wij deze boom aan u 3-en, als burgervader en als vertegenwoordigers van 2 stichtingen die beiden nauw betrokken zijn bij deze geschiedenis.

Vanavond een symbolische overhandiging, over enkele weken planten we deze boom graag op een door u uitgekozen locatie. En als ik zeg ‘wij’, dan bedoel ik daarmee de toendertijd ChristenUnie baby, inmiddels lid van de ChristenUnie jongeren en nauw betrokken bij de razzia geschiedenis en de ontmoetingen tussen Puttense en Ladelundse jongeren, Elsaly van den Heuvel.

Labels
Verkiezingen

« Terug