Complimenten voor Elim

elimdinsdag 06 maart 2018 22:31

‘Zonder vrijwilligers zijn we nergens. Zeker tijdens de maaltijden is sprake van grote pieken in het werk’, aldus Els Roordink, manager bij Zorggroep Noordwest-Veluwe. Tijdens de Nationale Complimentendag was een delegatie van de ChristenUnie op bezoek bij woonzorgcentrum Elim aan de Engweg in Putten. Bij binnenkomst sta je meteen in het kloppend hart van het centrum, de brasserie. Roordink: 'Iedereen is welkom voor een verse kop koffie of lunch. Ook ouderen uit de wijk'.

door Wilco van de Langemheen 

In Elim wonen ouderen die intensieve verpleging en verzorging nodig hebben bij dementie of zware lichamelijke klachten. Zij wonen er in kleine woongroepen. Dit is vergelijkbaar met het wonen in een gewoon woonhuis met een gezellige, gezamenlijke huiskamer en eigen zit-slaapkamers.

Elim is volop in beweging. De missie van het zorgcentrum is het geven van de best mogelijke zorg en bijdragen aan het welzijn van kwetsbare ouderen. Om dit te bereiken zijn betrokken en vriendelijke vrijwilligers nodig die met een frisse blik hun hart volgen. Vrijwilligers die verantwoord extra aandacht geven aan cliënten waar de professional in de drukte van alledag gewoonweg niet aan toe komt. Dit komt aan op nauwe samenwerking met cliënten, mantelzorgers en medewerkers van de Zorggroep. Vrijwilligerswerk is dus niet vrijblijvend.

Iedere euro die besteed wordt aan zorg is weloverwogen, als het de bewoners maar ten goede komt. Tijdens een rondleiding zien we dat aan alles gedacht is. Er is zelfs een kapperszaak. Even later komen we bij een ruimte waar bewoners onder begeleiding hun dagelijkse beweging kunnen krijgen. "Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Het zou mooi zijn als er in de toekomst ook faciliteiten gecreëerd kunnen worden zodat onze bewoners bij mooi weer ook buiten kunnen bewegen", vertelt Els vol passie.  

We sluiten de rondleiding af met een kijkje in de kantoorruimten van Els en haar collega's. Een sobere, doch doelmatige indruk resteert. Hieruit blijkt maar weer dat bij Elim de zorg aan bewoners echt op de eerste plek staat en dat de kernwaarden respect, verantwoordelijkheid en geborgenheid ook daadwerkelijk in praktijk worden gebracht. 

Het bezoek op deze bijzondere dag werd afgesloten met de overhandiging van de CU-Waardevol erkenning door Teun-Jan van Ooijen met de woorden 'Onze welgemeende complimenten!'. 

Labels
Verkiezingen

« Terug