Berichten geschreven door Niels Kok

 1. Plus program (54).jpg
  Door Niels Kok op 7 februari 2023

  ​Aftrap provinciale campagne ChristenUnie in Putten

  Niet alleen gingen de lijsttrekker en Statenleden in gesprek met inwoners uit Putten op het Kerkplein, de leden van de provinciale afdeling werden ook door wethouder Bertus Cornelissen rondgeleid door nieuwbouwwijk Rimpeler.

  In gesprek met de Puttenaar
  Wat vindt de Puttenaar belangrijk voor onze provincie? Is het wonen, ruimte, stikstof of mobiliteit? Over dit soort onderwerpen gingen lijsttrekker Dirk Vreugdenhil, (kandidaat-) Statenleden Freek Rebel en Marieke van de Beek en campagnevoerders in gesprek met voorbijgangers. 

  Lees meer over "​Aftrap provinciale campagne ChristenUnie in Putten"
 2. Plus program (56).jpg
  Door Niels Kok op 15 december 2022

  Zonnepark Keizerswoert

  Voorzitter,

  Het zonnepark Keizerswoert is het eerste initiatief van de tien die een aantal jaar geleden zijn aangemeld en we zijn als fractie van de ChristenUnie blij dat dit park, zoals het er nu uitziet, ontwikkeld kan gaan worden. Met de uitvoering van dit plan zetten we een eerste stap richting de doelstelling die we als gemeente Putten hebben in te vullen als het gaat om de RES. We beseffen ons dat dit een impact heeft op de directe omgeving van het zonnepark en dat er om die reden diverse zienswijzen zijn ingediend. De bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen is voor de CU een belangrijk punt.

  Lees meer over "Zonnepark Keizerswoert"

  Labels:

 3. Plus program (52).jpg
  Door Niels Kok op 4 november 2022

  Begrotingsraad

  In de voorbereiding op deze begrotingsraad dacht ik aan het verhaal van Esther uit de bijbel. Esther was een Joodse prinses die aan het hof woonde in Perzië. Zij kreeg te horen dat Haman, een machtige man aan het hof, van plan was om alle Joden te laten doden. Esther handelde op dat moment. Het had haar het leven kunnen kosten, want de macht van Haman was groot. Maar zij besefte dat juist zij in de positie was om in elk geval een poging te doen om haar volk te redden. En toen handelde zij. Onze oud plaatsgenoot Beatrice de Graaf schrijft in haar essay Crisis een historisch overzicht en op welke wijze daar in het verleden mee omgegaan werd. Zij schrijft: Bij elk probleem kijken wij naar de overheid voor een oplossing en dan zijn ook nog heel kritisch. Terwijl we vroeger gewoon als samenleving zelf het probleem met elkaar aanpakten. We handelden.

  Lees meer over "Begrotingsraad"

  Labels:

 4. Plus program (19).jpg
  Door Niels Kok op 30 augustus 2022

  Wethouderswissel

  In de raad van 29 augustus hebben we afscheid genomen van wethouders Roelof Koekoek (WijPutten) en Bert Koops (ChristenUnie). We danken hen voor het vele werk wat zij voor Putten hebben verricht. De nieuwe wethouders zijn Jim van den Hoorn (CDA), Ewoud ‘t Jong (SGP), Bertus Cornelissen (ChristenUnie) en Sander van Nieuwenhuizen (Gemeentebelangen).We wensen hen veel succes en zegen op hun werk.

  46fce021-940c-463e-b262-1aea4f03a781

  a9cce082-0db7-42f5-95b9-1cf323f04fa7

  Lees meer over "Wethouderswissel"

  Labels:

 5. Plus program (38).jpg
  Door Niels Kok op 23 augustus 2022

  Coalitieakkoord 2022-2026 ‘En nu door!’

  “En nu door!” Dat is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026 zoals dat door de onderhandelaars van Gemeentebelangen Putten, ChristenUnie, SGP en CDA aan de gemeenteraad van Putten is aangeboden. In het akkoord presenteren de coalitiepartners de plannen voor een sociaal, groen en leefbaar Putten. De gemeenteraad van Putten spreekt zich raadsvergadering van maandag 29 augustus 2022 uit over het coalitieakkoord. Ook de benoeming van de wethouders staat dan op agenda.

  Namens de onderhandelende fracties geeft fractievoorzitter Robin Hoogendijk van Gemeentebelangen Putten aan tevreden te zijn met het bereikte akkoord. “Putten staat er, met dank aan het nu zittende college van burgemeester en wethouders goed voor. Tegelijkertijd is Putten niet af. Er wachten ons tal van uitdagingen. Denk aan de woningbouw, de infrastructuur, het behoud van het buitengebied met plek voor landbouw en natuur en aan het versterken van de levendigheid van het dorpscentrum”. Daarnaast wil de nieuwe coalitie dat iedereen die hulp nodig heeft die hulp ook op een adequate manier wordt aangeboden. Hoogendijk: “Wij streven een open bestuurscultuur na waarbij de mens centraal staat”.

  Lees meer over "Coalitieakkoord 2022-2026 ‘En nu door!’"

  Labels:

 6. Plus program (39).jpg
  Door Niels Kok op 9 juli 2022

  Toekomst voor het landelijk gebied van Putten

  In de raad van donderdag 7 juli heeft de ChristenUnie samen met de fracties van Gemeentebelangen, VVD en CDA een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend.

  In de motie wordt het college opgeroepen:

  • Richting de provincie aan te geven dat de doelstellingen uit het NPLG niet onverkort kunnen worden overgenomen gezien de grote gevolgen voor de agrarische sector en de aanverwante bedrijven;
  • het lopende proces met betrekking tot de Gelderse Maatregelen Stikstof van de provincie en die doelen uitgangspunten moeten zijn. Het rijk kan hierbij aansluiten/overnemen;
  • om het provinciebestuur te verzoeken om samen met de gemeente proberen inzichtelijk te maken wat de daadwerkelijke stikstof-uitstoot van alle industriële en agrarische bedrijven in Putten is;
  • om samen met het provinciebestuur ervoor zorg te dragen dat er een eerlijk en realistisch perspectief geboden wordt voor de landbouw in Putten op basis van feiten en haalbare scenario’s;
  • om ook met de betrokkenen hierover in gesprek te gaan en hen bij de haalbare en gedragen scenario’s te betrekken voordat hierover een advies wordt gegeven.

  De motie wordt aanvaard met algemene stemmen.

  Lees meer over "Toekomst voor het landelijk gebied van Putten"
 7. Plus program (30).jpg
  Door Niels Kok op 2 juli 2022

  ChristenUnie vraagt aandacht en actie voor spoorwegovergang

  Ook Putten mikt op tunnel onder het spoor: ‘Moeten daar nú aandacht voor vragen’.

  Putten zit in de maag met de spoorwegovergang op de Nijkerkerstraat. De verkeersdrukte neemt toe en de doorstroming stokt, met name tijdens de spits. De gemeente zou het liefste zien dat deze overgang wordt ondertunneld en zij wil hierover in gesprek met spoorbeheerder ProRail. 

  Lees meer over "ChristenUnie vraagt aandacht en actie voor spoorwegovergang"

  Labels: ,

 8. Aanbieding verkiezingsprogram CU 22-26.jpg
  Door Niels Kok op 7 maart 2022

  ChristenUnie heeft het best leesbare verkiezingsprogramma

  ChristenUnie Putten heeft de leesbaarheidsverkiezing, georganiseerd door Bibliotheek Noordwest Veluwe, gewonnen. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart werden vijf politieke partijen in de gemeente Putten beoordeeld op de leesbaarheid van hun verkiezingsprogramma. 

  De Bibliotheek heeft samen met journalist Annemieke Westphal alle verkiezingsprogramma’s beoordeeld op vormgeving, woordkeuze en begrijpelijkheid. Hierbij is gelet op duidelijke lettertypes, foto’s en kleurgebruik, maar ook op taalgebruik. 

  Eenvoudige taal
  Om voor iedereen ons programma leesbaar te maken hebben wij ons programma verkort en in eenvoudige taal geschreven. Deze kun je hier vinden of downloaden.

  Lees meer over "ChristenUnie heeft het best leesbare verkiezingsprogramma"
 9. foto speeltuin CU.jpg
  Door Niels Kok op 5 maart 2022

  ChristenUnie bezoekt speeltuinen, beweeg in de buurt!

  Download hier jouw Puttense kleurplaat


  Hoe zorg je dat je kind buiten gaat spelen en niet achter het scherm blijft plakken? De ChristenUnie vindt dat de buitenruimte moet uitnodigen tot bewegen. Afgelopen zaterdag was de ChristenUnie daarom te vinden in de woonwijken, op tournee langs de speeltuinen in wijken als Bijsteren, Husselerveld en de Putter-Eng.

  De fractie trok met de bakfiets door het dorp en er werden Puttense kleurplaten uitgedeeld.  Teunjan van Ooijen: “Een goede speeltuin in de buurt helpt kinderen om meer te bewegen. Een speeltuin is een echte ontmoetingsplek die zorgtvoor verbinding in de wijk. Het helpt om kinderen buiten te laten spelen. En dat is weer goed voor de gezondheid van de jeugd. Daarom is het belangrijk om de speeltuinen goed te onderhouden en als het nodig is ook te vernieuwen. Ook is het ons opgevallen dat speeltuinen bijna nooit geschikt zijn voor kinderen in een rolstoel. Een ouder tipte ons meer gebruik te maken van kunstgras in plaats van houtsnippers.”

  Lees meer over "ChristenUnie bezoekt speeltuinen, beweeg in de buurt!"
 10. Plus program (53).jpg
  Door Niels Kok op 3 maart 2022

  Geloof in Politiek

  Tweemaal per jaar brengt ChristenUnie Putten voor haar leden een magazine uit over een bepaald onderwerp. Dit keer een speciaal nummer van ChristenUnie magazine. Speciaal, want zo’n nummer kunnen we slechts één keer in de vier jaar maken: met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. In dit nummer een interview met kandidaat-raadsleden, een korte terugblik van de scheidende raads- en commissieleden, en campagnenieuws.  

  Hier te downloaden

  Lees meer over "Geloof in Politiek"

  Labels: