Berichten geschreven door Niels Kok

 1. Roordinkavond-8.jpg
  Door Niels Kok op 26 februari 2022

  ChristenUnie wil fietstunnels

  Als het aan de ChristenUnie Putten ligt gaat er de komende jaren extra geïnvesteerd worden in de
  verkeersveiligheid van fietsers. De wens is om twee extra fietstunnels te bouwen, namelijk eentje bij de
  Hoofdlaan en eentje bij de Van Geenstraat ter hoogte van Matchpoint. Ook wil de ChristenUnie dat fietsers
  voorrang krijgen op gevaarlijke rotondes, zoals aan de Arendstraat en de rotonde bij de Vrouw van Putten.

  Lees meer over "ChristenUnie wil fietstunnels"

  Labels:

 2. Bakmeel 1 (1).jpg
  Door Niels Kok op 19 februari 2022

  Zorg dichtbij elkaar

  Hoe breng je de zorg dicht bij de mensen die het nodig hebben? De fractie van de ChristenUnie heeft hiervan in Putten een mooi voorbeeld gezien met een van de werkbezoeken bij zorginstellingen. Met de start van een zorghotel in Putten wordt zorg dichtbij daadwerkelijk gerealiseerd.

  Het werd een inspirerend gesprek met Bram Heuveling die samen met zijn vrouw Annelise initiatiefnemer is van Sanitatem in Putten. Met hun nieuwe zorghotel willen zij in Putten zorgen voor laagdrempelige zorg na een operatie of revalidatie. Ook bij het uitvallen van mantelzorg kan er een beroep gedaan worden op hun faciliteiten. Mensen hoeven dan niet naar een andere woonplaats, maar kunnen voor die zorg gewoon in Putten terecht.

  Lees meer over "Zorg dichtbij elkaar"

  Labels:

 3. DSC_0265.jpg
  Door Niels Kok op 15 februari 2022

  Ieder kind naar de boerderij

  Boeren en tuinders leveren producten die we dagelijks op ons bord vinden. In Putten zijn boerenbedrijven vaak familiebedrijven die, met inzet van veel tijd en veelal tegen te lage prijzen, ons van voedsel voorzien en voor onze omgeving zorgen. Ze dragen bij aan de diversiteit van ons buitengebied en ons landschap. Ook geven de boeren invulling aan Gods opdracht om als rentmeester de schepping te bewerken en te onderhouden. De agrarische sector is een sector om trots op te zijn. En dat is de ChristenUnie Putten ook. In de agrarische omgeving zijn ook veel uitdagingen. 

  Lees meer over "Ieder kind naar de boerderij"

  Labels:

 4. Plus program (56).jpg
  Door Niels Kok op 11 februari 2022

  Duurzaam Putten

  Het verduurzamen van bestaande woningen willen we blijven stimuleren. Met de stijging van de energiekosten is isoleren des te belangrijker. Als ChristenUnie hebben we de afgelopen periode meerdere acties hierop ondernomen:

  * Verhoging budget duurzaamheidsleningen.
  * Het beschikbaar stellen van extra middelen voor leningen aan Puttense woningeigenaren.
  * Initiatief genomen om een verkenning te doen naar de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR). Zo kunnen we in Putten woningen verduurzamen, zonder dat de maandlasten van huishoudens toenemen.
  * Onderzoek in gang gezet naar bereidheid bij initiatiefnemers van zonneparken om ondernemers met een groot dakoppervlak te helpen bij het vinden van oplossingen voor zon-op-dak.

  Lees meer over "Duurzaam Putten"

  Labels:

 5. Plus program (27).jpg
  Door Niels Kok op 5 februari 2022

  Toekomst landelijk gebied

  Het landelijk gebied staat onder druk en dreigt te verrommelen. Denk aan bijvoorbeeld de stikstofdiscussie, verschillende salderingsregelingen, de beëindiging nertsenhouderijen of te grote (niet) agrarische bedrijven.
  We willen daarom een visie op ons landelijk gebied, waarin ruimte is voor een toekomstgerichte agrarische sector, maar waarin ook de landschappelijke kwaliteit van ons buitengebied wordt geborgd en versterkt.
  Lees meer over "Toekomst landelijk gebied"
 6. Plus program (33).jpg
  Door Niels Kok op 31 januari 2022

  Slim bouwen

  Wij willen bouwen met verstand. Dat betekent dat we de juiste huizen op de juiste plek bouwen waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat. En woningbouw stemmen we af op de vraag.
  Bouwen voor eenpersoonshuishoudens zorgt voor doorstroming. Denk aan tiny houses voor jongeren of een knarrenhof (naar voorbeeld van de historische Begijnhofjes) voor ouderen. Veel woningen gaan naar niet-Puttenaren. We zijn voor een beheerste groei van het dorp, waarbij we de identiteit van ons dorp bewaken. Daarbij willen we onderzoeken of het mogelijk is om alleen/ten eerste te bouwen voor de eigen woningbehoefte van Putten. We willen dat statushouders in de woonverordening gelijkgesteld worden met andere woningzoekenden.
  Lees meer over "Slim bouwen"
 7. Plus program (1).jpg
  Door Niels Kok op 27 januari 2022

  Veilgheid voor fietsers

  Veiligheid voor fietsers is voor ChristenUnie een speerpunt. Putten is een fietsdorp. We pleiten bij de provincie voor een fietstunnel bij de Hoofdlaan en tussen de Van Geenstraat/Husselerveld. De fietstunnel bij de Husselerweg nabij de Vrouw van Putten is een goed voorbeeld. Een goed voorbeeld doet goed volgen.

  We willen dat de rotondes Stationsstraat, Arendstraat en Van Geenstraat binnen de bebouwde kom komen te liggen. Dit biedt fietsers op de rotondes voorrang. Daarvoor gaan we in overleg met de provincie.

  Ook willen we stimuleren dat mensen meer de fiets gebruiken in het dorp. We zijn voor uitbreiden van fiets- en mountainbikeroutes. Ook willen wij voorzieningen voor het stallen van fietsen waar nodig uitbreiden.

  Lees meer over "Veilgheid voor fietsers"

  Labels: ,

 8. Aanbieding verkiezingsprogram CU 22-26.jpg
  Door Niels Kok op 29 november 2021

  ChristenUnie presenteert Verkiezingsprogramma ‘Oog voor elkaar, oog voor Putten’

  ChristenUnie Putten presenteerde afgelopen woensdag het verkiezingsprogramma voor Putten in de periode van 2022 tot 2026. Op de ledenvergadering is het programma unaniem vastgesteld.

  Afgelopen maanden is door heel veel mensen meegewerkt aan het verkiezingsprogramma. Tal van verenigingen en stichtingen hebben inbreng geleverd. Maar ook deskundigen, ondernemers en betrokken inwoners uit Putten hebben meegedacht. Daarnaast werden mensen via een videoboodschap gevraagd om input en was er een webformulier. 

  Lees meer over "ChristenUnie presenteert Verkiezingsprogramma ‘Oog voor elkaar, oog voor Putten’"
 9. Plus program (23).jpg
  Door Niels Kok op 20 november 2021

  Bijdrage raadsvergadering begroting 2022

  Voorzitter, we leven in een bijzondere tijd. 1,5 jaar geleden maakte wij kennis met het Corona virus. Door de pandemie leerde ik woorden kennen die ik tot voor 2 jaar geleden ook niet kenden. Een quarantaine plicht, een lockdown, thuis onderwijs en digitaal vergaderen. Onze samenleving veranderde in een samenleving die voor een groot deel op een digitaal manier plaats vond. Ook wij als raad hebben een periode digitaal vergaderd. Besluiten nemen gingen door. Maar elkaar in de ogen kijken is essentieel voor het debat en dat miste ik.

  Lees meer over "Bijdrage raadsvergadering begroting 2022"
 10. TeunJan_12.jpg
  Door Niels Kok op 20 november 2021

  TeunJan van Ooijen lijsttrekker ChristenUnie Putten

  De leden van de ChristenUnie Putten hebben TeunJan van Ooijen gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Met TeunJan heeft de ChristenUnie een jonge, gedreven en enthousiaste opvolger voor Lubbert van den Heuvel gevonden. Lubbert legt na zestien jaar zijn politieke werkzaamheden neer. Daarvan zat hij vier jaar in de provinciale staten en twaalf jaar in de gemeenteraad. Wij zijn Lubbert dankbaar voor zijn jarenlange betrokken en tomeloze inzet voor Putten.

  Lees meer over "TeunJan van Ooijen lijsttrekker ChristenUnie Putten"