Berichten geschreven door Niels Kok

 1. Plus program (38).jpg
  Door Niels Kok op 23 augustus 2022

  Coalitieakkoord 2022-2026 ‘En nu door!’

  “En nu door!” Dat is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026 zoals dat door de onderhandelaars van Gemeentebelangen Putten, ChristenUnie, SGP en CDA aan de gemeenteraad van Putten is aangeboden. In het akkoord presenteren de coalitiepartners de plannen voor een sociaal, groen en leefbaar Putten. De gemeenteraad van Putten spreekt zich raadsvergadering van maandag 29 augustus 2022 uit over het coalitieakkoord. Ook de benoeming van de wethouders staat dan op agenda.

  Namens de onderhandelende fracties geeft fractievoorzitter Robin Hoogendijk van Gemeentebelangen Putten aan tevreden te zijn met het bereikte akkoord. “Putten staat er, met dank aan het nu zittende college van burgemeester en wethouders goed voor. Tegelijkertijd is Putten niet af. Er wachten ons tal van uitdagingen. Denk aan de woningbouw, de infrastructuur, het behoud van het buitengebied met plek voor landbouw en natuur en aan het versterken van de levendigheid van het dorpscentrum”. Daarnaast wil de nieuwe coalitie dat iedereen die hulp nodig heeft die hulp ook op een adequate manier wordt aangeboden. Hoogendijk: “Wij streven een open bestuurscultuur na waarbij de mens centraal staat”.

  Lees meer over "Coalitieakkoord 2022-2026 ‘En nu door!’"

  Labels:

 2. Plus program (39).jpg
  Door Niels Kok op 9 juli 2022

  Toekomst voor het landelijk gebied van Putten

  In de raad van donderdag 7 juli heeft de ChristenUnie samen met de fracties van Gemeentebelangen, VVD en CDA een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend.

  In de motie wordt het college opgeroepen:

  • Richting de provincie aan te geven dat de doelstellingen uit het NPLG niet onverkort kunnen worden overgenomen gezien de grote gevolgen voor de agrarische sector en de aanverwante bedrijven;
  • het lopende proces met betrekking tot de Gelderse Maatregelen Stikstof van de provincie en die doelen uitgangspunten moeten zijn. Het rijk kan hierbij aansluiten/overnemen;
  • om het provinciebestuur te verzoeken om samen met de gemeente proberen inzichtelijk te maken wat de daadwerkelijke stikstof-uitstoot van alle industriële en agrarische bedrijven in Putten is;
  • om samen met het provinciebestuur ervoor zorg te dragen dat er een eerlijk en realistisch perspectief geboden wordt voor de landbouw in Putten op basis van feiten en haalbare scenario’s;
  • om ook met de betrokkenen hierover in gesprek te gaan en hen bij de haalbare en gedragen scenario’s te betrekken voordat hierover een advies wordt gegeven.

  De motie wordt aanvaard met algemene stemmen.

  Lees meer over "Toekomst voor het landelijk gebied van Putten"
 3. Plus program (30).jpg
  Door Niels Kok op 2 juli 2022

  ChristenUnie vraagt aandacht en actie voor spoorwegovergang

  Ook Putten mikt op tunnel onder het spoor: ‘Moeten daar nú aandacht voor vragen’.

  Putten zit in de maag met de spoorwegovergang op de Nijkerkerstraat. De verkeersdrukte neemt toe en de doorstroming stokt, met name tijdens de spits. De gemeente zou het liefste zien dat deze overgang wordt ondertunneld en zij wil hierover in gesprek met spoorbeheerder ProRail. 

  Lees meer over "ChristenUnie vraagt aandacht en actie voor spoorwegovergang"

  Labels: ,

 4. Aanbieding verkiezingsprogram CU 22-26.jpg
  Door Niels Kok op 7 maart 2022

  ChristenUnie heeft het best leesbare verkiezingsprogramma

  ChristenUnie Putten heeft de leesbaarheidsverkiezing, georganiseerd door Bibliotheek Noordwest Veluwe, gewonnen. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart werden vijf politieke partijen in de gemeente Putten beoordeeld op de leesbaarheid van hun verkiezingsprogramma. 

  De Bibliotheek heeft samen met journalist Annemieke Westphal alle verkiezingsprogramma’s beoordeeld op vormgeving, woordkeuze en begrijpelijkheid. Hierbij is gelet op duidelijke lettertypes, foto’s en kleurgebruik, maar ook op taalgebruik. 

  Eenvoudige taal
  Om voor iedereen ons programma leesbaar te maken hebben wij ons programma verkort en in eenvoudige taal geschreven. Deze kun je hier vinden of downloaden.

  Lees meer over "ChristenUnie heeft het best leesbare verkiezingsprogramma"
 5. foto speeltuin CU.jpg
  Door Niels Kok op 5 maart 2022

  ChristenUnie bezoekt speeltuinen, beweeg in de buurt!

  Download hier jouw Puttense kleurplaat


  Hoe zorg je dat je kind buiten gaat spelen en niet achter het scherm blijft plakken? De ChristenUnie vindt dat de buitenruimte moet uitnodigen tot bewegen. Afgelopen zaterdag was de ChristenUnie daarom te vinden in de woonwijken, op tournee langs de speeltuinen in wijken als Bijsteren, Husselerveld en de Putter-Eng.

  De fractie trok met de bakfiets door het dorp en er werden Puttense kleurplaten uitgedeeld.  Teunjan van Ooijen: “Een goede speeltuin in de buurt helpt kinderen om meer te bewegen. Een speeltuin is een echte ontmoetingsplek die zorgtvoor verbinding in de wijk. Het helpt om kinderen buiten te laten spelen. En dat is weer goed voor de gezondheid van de jeugd. Daarom is het belangrijk om de speeltuinen goed te onderhouden en als het nodig is ook te vernieuwen. Ook is het ons opgevallen dat speeltuinen bijna nooit geschikt zijn voor kinderen in een rolstoel. Een ouder tipte ons meer gebruik te maken van kunstgras in plaats van houtsnippers.”

  Lees meer over "ChristenUnie bezoekt speeltuinen, beweeg in de buurt!"
 6. Plus program (53).jpg
  Door Niels Kok op 3 maart 2022

  Geloof in Politiek

  Tweemaal per jaar brengt ChristenUnie Putten voor haar leden een magazine uit over een bepaald onderwerp. Dit keer een speciaal nummer van ChristenUnie magazine. Speciaal, want zo’n nummer kunnen we slechts één keer in de vier jaar maken: met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. In dit nummer een interview met kandidaat-raadsleden, een korte terugblik van de scheidende raads- en commissieleden, en campagnenieuws.  

  Hier te downloaden

  Lees meer over "Geloof in Politiek"

  Labels:

 7. Roordinkavond-8.jpg
  Door Niels Kok op 26 februari 2022

  ChristenUnie wil fietstunnels

  Als het aan de ChristenUnie Putten ligt gaat er de komende jaren extra geïnvesteerd worden in de
  verkeersveiligheid van fietsers. De wens is om twee extra fietstunnels te bouwen, namelijk eentje bij de
  Hoofdlaan en eentje bij de Van Geenstraat ter hoogte van Matchpoint. Ook wil de ChristenUnie dat fietsers
  voorrang krijgen op gevaarlijke rotondes, zoals aan de Arendstraat en de rotonde bij de Vrouw van Putten.

  Lees meer over "ChristenUnie wil fietstunnels"

  Labels:

 8. Bakmeel 1 (1).jpg
  Door Niels Kok op 19 februari 2022

  Zorg dichtbij elkaar

  Hoe breng je de zorg dicht bij de mensen die het nodig hebben? De fractie van de ChristenUnie heeft hiervan in Putten een mooi voorbeeld gezien met een van de werkbezoeken bij zorginstellingen. Met de start van een zorghotel in Putten wordt zorg dichtbij daadwerkelijk gerealiseerd.

  Het werd een inspirerend gesprek met Bram Heuveling die samen met zijn vrouw Annelise initiatiefnemer is van Sanitatem in Putten. Met hun nieuwe zorghotel willen zij in Putten zorgen voor laagdrempelige zorg na een operatie of revalidatie. Ook bij het uitvallen van mantelzorg kan er een beroep gedaan worden op hun faciliteiten. Mensen hoeven dan niet naar een andere woonplaats, maar kunnen voor die zorg gewoon in Putten terecht.

  Lees meer over "Zorg dichtbij elkaar"

  Labels:

 9. DSC_0265.jpg
  Door Niels Kok op 15 februari 2022

  Ieder kind naar de boerderij

  Boeren en tuinders leveren producten die we dagelijks op ons bord vinden. In Putten zijn boerenbedrijven vaak familiebedrijven die, met inzet van veel tijd en veelal tegen te lage prijzen, ons van voedsel voorzien en voor onze omgeving zorgen. Ze dragen bij aan de diversiteit van ons buitengebied en ons landschap. Ook geven de boeren invulling aan Gods opdracht om als rentmeester de schepping te bewerken en te onderhouden. De agrarische sector is een sector om trots op te zijn. En dat is de ChristenUnie Putten ook. In de agrarische omgeving zijn ook veel uitdagingen. 

  Lees meer over "Ieder kind naar de boerderij"

  Labels:

 10. Plus program (56).jpg
  Door Niels Kok op 11 februari 2022

  Duurzaam Putten

  Het verduurzamen van bestaande woningen willen we blijven stimuleren. Met de stijging van de energiekosten is isoleren des te belangrijker. Als ChristenUnie hebben we de afgelopen periode meerdere acties hierop ondernomen:

  * Verhoging budget duurzaamheidsleningen.
  * Het beschikbaar stellen van extra middelen voor leningen aan Puttense woningeigenaren.
  * Initiatief genomen om een verkenning te doen naar de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR). Zo kunnen we in Putten woningen verduurzamen, zonder dat de maandlasten van huishoudens toenemen.
  * Onderzoek in gang gezet naar bereidheid bij initiatiefnemers van zonneparken om ondernemers met een groot dakoppervlak te helpen bij het vinden van oplossingen voor zon-op-dak.

  Lees meer over "Duurzaam Putten"

  Labels: