Berichten geschreven door Niels Kok

 1. Plus program (27).jpg
  Door Niels Kok op 5 februari 2022

  Toekomst landelijk gebied

  Het landelijk gebied staat onder druk en dreigt te verrommelen. Denk aan bijvoorbeeld de stikstofdiscussie, verschillende salderingsregelingen, de beëindiging nertsenhouderijen of te grote (niet) agrarische bedrijven.
  We willen daarom een visie op ons landelijk gebied, waarin ruimte is voor een toekomstgerichte agrarische sector, maar waarin ook de landschappelijke kwaliteit van ons buitengebied wordt geborgd en versterkt.
  Lees meer over "Toekomst landelijk gebied"
 2. Plus program (33).jpg
  Door Niels Kok op 31 januari 2022

  Slim bouwen

  Wij willen bouwen met verstand. Dat betekent dat we de juiste huizen op de juiste plek bouwen waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat. En woningbouw stemmen we af op de vraag.
  Bouwen voor eenpersoonshuishoudens zorgt voor doorstroming. Denk aan tiny houses voor jongeren of een knarrenhof (naar voorbeeld van de historische Begijnhofjes) voor ouderen. Veel woningen gaan naar niet-Puttenaren. We zijn voor een beheerste groei van het dorp, waarbij we de identiteit van ons dorp bewaken. Daarbij willen we onderzoeken of het mogelijk is om alleen/ten eerste te bouwen voor de eigen woningbehoefte van Putten. We willen dat statushouders in de woonverordening gelijkgesteld worden met andere woningzoekenden.
  Lees meer over "Slim bouwen"
 3. Plus program (1).jpg
  Door Niels Kok op 27 januari 2022

  Veilgheid voor fietsers

  Veiligheid voor fietsers is voor ChristenUnie een speerpunt. Putten is een fietsdorp. We pleiten bij de provincie voor een fietstunnel bij de Hoofdlaan en tussen de Van Geenstraat/Husselerveld. De fietstunnel bij de Husselerweg nabij de Vrouw van Putten is een goed voorbeeld. Een goed voorbeeld doet goed volgen.

  We willen dat de rotondes Stationsstraat, Arendstraat en Van Geenstraat binnen de bebouwde kom komen te liggen. Dit biedt fietsers op de rotondes voorrang. Daarvoor gaan we in overleg met de provincie.

  Ook willen we stimuleren dat mensen meer de fiets gebruiken in het dorp. We zijn voor uitbreiden van fiets- en mountainbikeroutes. Ook willen wij voorzieningen voor het stallen van fietsen waar nodig uitbreiden.

  Lees meer over "Veilgheid voor fietsers"

  Labels: ,

 4. Aanbieding verkiezingsprogram CU 22-26.jpg
  Door Niels Kok op 29 november 2021

  ChristenUnie presenteert Verkiezingsprogramma ‘Oog voor elkaar, oog voor Putten’

  ChristenUnie Putten presenteerde afgelopen woensdag het verkiezingsprogramma voor Putten in de periode van 2022 tot 2026. Op de ledenvergadering is het programma unaniem vastgesteld.

  Afgelopen maanden is door heel veel mensen meegewerkt aan het verkiezingsprogramma. Tal van verenigingen en stichtingen hebben inbreng geleverd. Maar ook deskundigen, ondernemers en betrokken inwoners uit Putten hebben meegedacht. Daarnaast werden mensen via een videoboodschap gevraagd om input en was er een webformulier. 

  Lees meer over "ChristenUnie presenteert Verkiezingsprogramma ‘Oog voor elkaar, oog voor Putten’"
 5. Plus program (23).jpg
  Door Niels Kok op 20 november 2021

  Bijdrage raadsvergadering begroting 2022

  Voorzitter, we leven in een bijzondere tijd. 1,5 jaar geleden maakte wij kennis met het Corona virus. Door de pandemie leerde ik woorden kennen die ik tot voor 2 jaar geleden ook niet kenden. Een quarantaine plicht, een lockdown, thuis onderwijs en digitaal vergaderen. Onze samenleving veranderde in een samenleving die voor een groot deel op een digitaal manier plaats vond. Ook wij als raad hebben een periode digitaal vergaderd. Besluiten nemen gingen door. Maar elkaar in de ogen kijken is essentieel voor het debat en dat miste ik.

  Lees meer over "Bijdrage raadsvergadering begroting 2022"
 6. TeunJan_12.jpg
  Door Niels Kok op 20 november 2021

  TeunJan van Ooijen lijsttrekker ChristenUnie Putten

  De leden van de ChristenUnie Putten hebben TeunJan van Ooijen gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Met TeunJan heeft de ChristenUnie een jonge, gedreven en enthousiaste opvolger voor Lubbert van den Heuvel gevonden. Lubbert legt na zestien jaar zijn politieke werkzaamheden neer. Daarvan zat hij vier jaar in de provinciale staten en twaalf jaar in de gemeenteraad. Wij zijn Lubbert dankbaar voor zijn jarenlange betrokken en tomeloze inzet voor Putten.

  Lees meer over "TeunJan van Ooijen lijsttrekker ChristenUnie Putten"
 7. Plus program (23).jpg
  Door Niels Kok op 20 november 2021

  Een digitale Begrotingsraad

  Voorzitter,

  Na een digitale kadernota eerder dit jaar, op 25 juni, vanavond ook een digitale Begrotingsraad. We leven in een bijzondere tijd, we maken dingen mee die we nog niet eerder hebben meegemaakt..

  En ondanks deze bijzondere tijd waarbij alles in het teken van corona lijkt te staan gaat er veel gewoon door, iedere dag komt de zon op en… iedere dag gaat de zon ook weer onder.

  Lees meer over "Een digitale Begrotingsraad"