Ieder kind naar de boerderij

DSC_0212.jpg
Door Niels Kok op 15 februari 2022 om 18:02

Ieder kind naar de boerderij

Boeren en tuinders leveren producten die we dagelijks op ons bord vinden. In Putten zijn boerenbedrijven vaak familiebedrijven die, met inzet van veel tijd en veelal tegen te lage prijzen, ons van voedsel voorzien en voor onze omgeving zorgen. Ze dragen bij aan de diversiteit van ons buitengebied en ons landschap. Ook geven de boeren invulling aan Gods opdracht om als rentmeester de schepping te bewerken en te onderhouden. De agrarische sector is een sector om trots op te zijn. En dat is de ChristenUnie Putten ook. In de agrarische omgeving zijn ook veel uitdagingen. 

Aalt Posthouwer: “Het landelijk gebied staat onder druk en dreigt te verrommelen. Denk aan bijvoorbeeld de stikstofdiscussie, verschillende salderingsregelingen, de beëindiging van nertsenhouderijen of te grote (niet) agrarische bedrijven. ChristenUnie wil daarom een visie op ons landelijk gebied, waarin ruimte is voor een toekomstgerichte agrarische sector, maar waarin ook de landschappelijke kwaliteit van ons buitengebied wordt geborgd en versterkt.”

Visie op landelijk gebied

Een aantal punten komen wat ons betreft in deze visie terug. Het eerste is rentmeesterschap. Samen zijn we verantwoordelijk. We willen dat het college regelmatig bedrijfsbezoeken/werkbezoeken aflegt bij boeren. Een volgend punt is een levendig buitengebied. We koesteren agrarische familiebedrijven in Putten, eventueel in combinatie met educatie, verkoop van eigen producten of recreatie. Een derde punt is kwaliteit. Om ons landschap groen en aantrekkelijk te houden, willen we de groenblauwe diensten belonen. Zo kunnen boeren helpen om wandelroutes en houtwallen te onderhouden én te ontwikkelen.

Boerderijeducatie

Een ander belangrijk onderdeel voor de ChristenUnie is boerderijeducatie. Posthouwer: “We willen dat ieder kind in zijn of haar basisschoolperiode een keer op een boerderij is geweest. Samen met groep 5 van ‘BmdB de Akker’ zijn wij alvast op bezoek geweest bij boerin Sanne van boerderij Weelderen.” Voor best een aantal kinderen was het een eerste ervaring. Na een hartelijk welkom waren er direct vele vragen van de kinderen. Vervolgens is er in groepjes geleerd over wat koeien eten en drinken, wat droge koeien zijn en vonden zij een koe met dezelfde naam als de juf. Ook is er gemolken en boter van slagroom gemaakt waar de dapperste kinderen van hebben geproefd. De wereld van een kind gaat open bij een bezoek aan de boerderij!

 

Labels: