Toekomst voor het landelijk gebied van Putten

Plus program (39).jpg
Door Niels Kok op 9 juli 2022 om 09:29

Toekomst voor het landelijk gebied van Putten

In de raad van donderdag 7 juli heeft de ChristenUnie samen met de fracties van Gemeentebelangen, VVD en CDA een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend.

In de motie wordt het college opgeroepen:

  • Richting de provincie aan te geven dat de doelstellingen uit het NPLG niet onverkort kunnen worden overgenomen gezien de grote gevolgen voor de agrarische sector en de aanverwante bedrijven;
  • het lopende proces met betrekking tot de Gelderse Maatregelen Stikstof van de provincie en die doelen uitgangspunten moeten zijn. Het rijk kan hierbij aansluiten/overnemen;
  • om het provinciebestuur te verzoeken om samen met de gemeente proberen inzichtelijk te maken wat de daadwerkelijke stikstof-uitstoot van alle industriële en agrarische bedrijven in Putten is;
  • om samen met het provinciebestuur ervoor zorg te dragen dat er een eerlijk en realistisch perspectief geboden wordt voor de landbouw in Putten op basis van feiten en haalbare scenario’s;
  • om ook met de betrokkenen hierover in gesprek te gaan en hen bij de haalbare en gedragen scenario’s te betrekken voordat hierover een advies wordt gegeven.

De motie wordt aanvaard met algemene stemmen.

Motie toekomst landelijk gebied

Deel dit bericht

Labels: