Zonnepark Keizerswoert

Plus program (56).jpg
Door Niels Kok op 15 december 2022 om 21:40

Zonnepark Keizerswoert

Bijdrage Raad

Voorzitter,

Het zonnepark Keizerswoert is het eerste initiatief van de tien die een aantal jaar geleden zijn aangemeld en we zijn als fractie van de ChristenUnie blij dat dit park, zoals het er nu uitziet, ontwikkeld kan gaan worden. Met de uitvoering van dit plan zetten we een eerste stap richting de doelstelling die we als gemeente Putten hebben in te vullen als het gaat om de RES. We beseffen ons dat dit een impact heeft op de directe omgeving van het zonnepark en dat er om die reden diverse zienswijzen zijn ingediend. De bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen is voor de CU een belangrijk punt.

We hopen dat de komende jaren de focus komt te leggen op zon op dak, en dat dit zowel vanuit het rijk, als de provincie alsook ons eigen college wordt gestimuleerd. Maar uit onderzoek blijkt dat zon-op-dak niet eenvoudig te realiseren is, bijvoorbeeld omdat dakconstructies niet sterk genoeg zijn om panelen te dragen. Om die reden en het feit dat stilstand ook in het geval van duurzaamheid achteruit betekent, hebben we ook plannen nodig zoals het plan dat vanavond.

 Tot zover

Labels: