Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Verenigingsgebouw Huinen.jpg
Door Niels Kok op 2 juni 2023 om 11:52

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Ook voor verenigingsgebouwen, sportaccommodaties en kerken zijn de energiekosten een probleem. Voor veel van dit maatschappelijk vastgoed zijn al ‘energiescans’ uitgevoerd, maar energiebesparende maatregelen zijn vaak duur.

Daarom heeft de ChristenUnie bij de bespreking van de Kadernota op 1 juni 2023 een motie ‘verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ ingediend. Hierin wordt het college gevraagd onderzoek te doen naar financiële ondersteuningsmogelijkheden. Denk aan een lening en/of subsidie. De motie werd door de hele raad gesteund, dus een mooi succes voor onze fractie (en de verenigingen en kerken).

Via Gemeente Putten (raadsinformatie.nl) kunt u de gehele bespreking van de kadernota bekijken.

Labels: ,