Ledenvergadering/ werkbezoek brandweer

Brandweer2.jpg
Door Niels Kok op 21 juni 2023 om 23:23

Ledenvergadering/ werkbezoek brandweer

Op 21 juni was een mooi gezelschap bij elkaar voor een ledenvergadering dat werd gecombineerd met werkbezoek aan de brandweerkazerne. Voorzitter Peter Brink opende de avond door in gesprek te gaan over de eerste drie verzen van Spreuken 16. Vervolgens werd er vanuit het bestuur onder andere benoemd dat er in diverse (regionale) groepen wordt gesproken over de verkiezingsuitslagen en ontwikkelingen op lokaal en landelijk gebied. We kunnen hier  informatie delen en ophalen.
Met dank aan een tweetal leden voor de kascontrole zijn de financiën over 2022 goedgekeurd. Er is een stabiele basis om onze activiteiten te kunnen uitoefenen. Op de website leest u hier meer over.
Wethouder Bertus Cornelissen, raadslid TeunJan van Ooijen en commissielid Thijs Nooteboom deelden diverse onderwerpen wat hun op dit moment bezig houdt. Duidelijk is dat er veel speelt op dit moment. In de volgende blogberichten leest u over een aantal van deze onderwerpen.
Na een korte pauze namen postcommandant Gert Knoppersen, Gerald Stoffer en Erik Cornelissen ons mee in de activiteiten van de brandweer. Denk hierbij aan uitleg over de structuur en type uitrukken. Ook werd opnieuw dank uitgesproken voor de acties van de raad dat heeft geleid tot het voorlopig behouden van de tweede tankautospuit. Na de presentatie zijn wij rond de brandweerauto's gelopen en maakten wij kennis met de vele hulpmiddelen. We danken de brandweer voor het mooie inkijkje.