Karakteristieke panden in het centrum

unnamed.png
Door Niels Kok op 29 juni 2023 om 20:12

Karakteristieke panden in het centrum

Putten heeft slechts 23 gemeentelijke monumenten. Er zijn wel diverse panden die in het bestemmingsplan als ‘karakteristiek’ zijn aangemerkt. Echter: die zijn vogelvrij en mogen - ondanks de aanmerking als karakteristiek- gesloopt worden door de eigenaar. In de raad is er al langer discussie over hoe we het dorpse karakter beter kunnen behouden en kunnen voorkomen dat historische of beeldbepalende panden verdwijnen uit het centrum.

Het college heeft een voorstel gedaan om zelf -als het nodig is- monumenten aan te kunnen wijzen. Putten gaat daarmee van een passieve naar actieve bescherming van waardevolle panden.

In de raad was er steun voor het plan, maar ook zijn er veel vragen gesteld. Want wanneer is iets een monument? En wat betekent dat voor een eigenaar? Momenteel heeft de eigenaar van een pand een vetorecht en kan dus de aanwijzing tot monument blokkeren. 

 

We hebben als CU voor het voorstel gestemd omdat we het belangrijk vinden om - waar nodig- in te kunnen grijpen en waardevolle panden te kunnen bewaren in het centrum. Daarbij heeft Erik van Hemel aandacht gevraagd voor de mogelijkheden en geld voor verduurzaming van monumenten.