Blog

 1. Image.png
  Door Niels Kok op 30 juni 2023 om 20:10

  Centrumplan

  De winkelstraten in Putten zijn aan een flinke opknapbeurt toe. Na de herinrichting van het marktplein/Fontanusplein is het tijd om de winkelstraten aan te pakken. Dat kost veel geld: 5,8 miljoen euro. 

  Daarvoor worden de Kerkstraat, Dorpstraat en Verlengde Dorpstraat heringericht en worden drie pleinen groener en aantrekkelijker gemaakt: het pleintje bij Foppe, de Pol (Oranjeplein) en de omgeving van de Oude Kerk. Er komt veel meer groen in het centrum en er komen meer terrassen. 

  TeunJan van Ooijen: “Met dit budget kunnen we een goed en aantrekkelijk centrum aanleggen.”

  Lees meer over "Centrumplan"
 2. unnamed.png
  Door Niels Kok op 29 juni 2023 om 20:12

  Karakteristieke panden in het centrum

  Putten heeft slechts 23 gemeentelijke monumenten. Er zijn wel diverse panden die in het bestemmingsplan als ‘karakteristiek’ zijn aangemerkt. Echter: die zijn vogelvrij en mogen - ondanks de aanmerking als karakteristiek- gesloopt worden door de eigenaar. In de raad is er al langer discussie over hoe we het dorpse karakter beter kunnen behouden en kunnen voorkomen dat historische of beeldbepalende panden verdwijnen uit het centrum.

  Het college heeft een voorstel gedaan om zelf -als het nodig is- monumenten aan te kunnen wijzen. Putten gaat daarmee van een passieve naar actieve bescherming van waardevolle panden.

  Lees meer over "Karakteristieke panden in het centrum"
 3. Brandweer.jpg
  Door Niels Kok op 21 juni 2023 om 23:23

  Ledenvergadering/ werkbezoek brandweer

  Op 21 juni was een mooi gezelschap bij elkaar voor een ledenvergadering dat werd gecombineerd met werkbezoek aan de brandweerkazerne. Voorzitter Peter Brink opende de avond door in gesprek te gaan over de eerste drie verzen van Spreuken 16. Vervolgens werd er vanuit het bestuur onder andere benoemd dat er in diverse (regionale) groepen wordt gesproken over de verkiezingsuitslagen en ontwikkelingen op lokaal en landelijk gebied. We kunnen hier  informatie delen en ophalen.
  Met dank aan een tweetal leden voor de kascontrole zijn de financiën over 2022 goedgekeurd. Er is een stabiele basis om onze activiteiten te kunnen uitoefenen. Op de website leest u hier meer over.
  Wethouder Bertus Cornelissen, raadslid TeunJan van Ooijen en commissielid Thijs Nooteboom deelden diverse onderwerpen wat hun op dit moment bezig houdt. Duidelijk is dat er veel speelt op dit moment. In de volgende blogberichten leest u over een aantal van deze onderwerpen.
  Lees meer over "Ledenvergadering/ werkbezoek brandweer"
 4. Verenigingsgebouw Huinen.jpg
  Door Niels Kok op 2 juni 2023 om 11:52

  Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

  Ook voor verenigingsgebouwen, sportaccommodaties en kerken zijn de energiekosten een probleem. Voor veel van dit maatschappelijk vastgoed zijn al ‘energiescans’ uitgevoerd, maar energiebesparende maatregelen zijn vaak duur.

  Daarom heeft de ChristenUnie bij de bespreking van de Kadernota op 1 juni 2023 een motie ‘verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ ingediend. Hierin wordt het college gevraagd onderzoek te doen naar financiële ondersteuningsmogelijkheden. Denk aan een lening en/of subsidie. De motie werd door de hele raad gesteund, dus een mooi succes voor onze fractie (en de verenigingen en kerken).

  Lees meer over "Verduurzaming maatschappelijk vastgoed"
 5. Plus program (39).jpg
  Door Niels Kok op 1 juni 2023 om 23:55

  Kadernota

  Op 1 juni is de Kadernota besproken in de raad. De Kadernota brengt de financiële ruimte in beeld. Daarnaast zijn de keuzes voor nieuw beleid in beeld gebracht. Ondanks de grote ambities (sporthal, school Groevenbeek, Halvinkhuizen en zuidelijke ontsluitingsweg) is het gelukt om een sluitende kadernota te presenteren.

  TeunJan van Ooijen: “Complimenten voor het aanbieden van een sluitende kadernota. De Kadernota straalt ambitie uit: er wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord. Putten investeert in haar toekomst.”

  De ChristenUnie fractie heeft aandacht gevraagd voor twee punten: de energiekosten voor verenigingen en kerken. En voor goede fietspaden richting het Putterbos. TeunJan sloot zijn betoog af met de zegenbede, onder verwijzing naar Jeremia 29 vers 7.

  Lees meer over "Kadernota"

  Labels: