Mentale gezondheid jeugd

Plus program (57).jpg
Door Niels Kok op 1 juli 2023 om 20:15

Mentale gezondheid jeugd

It takes a village to raise a child horen we vaak. 

De laatste jaren lijkt echter de verantwoordelijkheid vooral verschoven naar ouders en professionals. De pedagogische basis bestaat uit alle contacten, relaties en leefomgevingen die bijdragen aan het opgroeien van kinderen. Hoe meer verbinding tussen opvoeders, hoe meer mensen die om het kind en het gezin heen staan hoe gezonder het is.

De afgelopen jaren zien we steeds stijgende problemen rond mentale gezondheid van kinderen en jongeren.

De ChristenUnie vindt het daarom van belang om die pedagogische basis te versterken. Saskia de Graaf-Bakker is daarom blij dat haar motie ‘sterke pedagogische basis’ is aangenomen, zodat de komende tijd via de pedagogische basis actief gebouwd gaat worden aan de mentale gezondheid van kinderen en jongeren.

Lees hier aangenomen motie.