Zuidelijke ontsluiting

Ontsluitingsweg.png
Door Niels Kok op 15 september 2023 om 14:18

Zuidelijke ontsluiting

In de raad van september is uitgebreid gesproken over de Zuidelijke Ontsluitingsweg. Er lag een voorstel op tafel om een plan uit te werken voor het 1e deel vanaf de Nijkerkerstraat-Halvinkhuizen, maar ook verder te kijken voor het doortrekken richting Voorthuizerstraat.

Want dit college wil graag snelheid maken met de ontwikkeling van Halvinkhuizen en de ontsluiting van Putten-Zuid. In het coalitieakkoord staat hierover: ‘We kiezen voor een ontsluitingsweg Putten-Zuid (Halvinkhuizen), die ligt tussen de Nijkerkerstraat (aansluiting Henslare) en de Voorthuizerstraat. Het eerste deel van deze ontsluitingsweg wordt nu al meegenomen in de ontwikkeling van de woonwijk Halvinkhuizen. Het tweede deel (richting de Voorthuizerstraat) zal op een later moment worden ontwikkeld.’

TeunJan van Ooijen startte zijn inbreng met een sticker ‘Geen S1 door Putten heen’. Want dit dossier heeft een lange geschiedenis. Teunjan: “Het eerste deel van de Henslare naar de Roosendaalseweg is nodig voor een goede ontsluiting van Halvinkhuizen. Daarvoor is grote steun. Toch hoort bij een goede ontsluitingsweg een tweede deel en voor dat tweede deel is een goede proces en onderzoek nodig. Ook de ChristenUnie is geen voorstander van ZF3, want deze variant ligt te dicht bij het dorp, biedt geen ontlasting van het centrum, maar er moet ook veel natuur voor wijken. Bijvoorbeeld op landgoed Hoge Eind.”

Daarom heeft de ChristenUnie een amendement ingediend om de discussie in de commissie recht te doen maar ook om met elkaar het goede voor het dorp te zoeken. Dit amendement is unaniem aangenomen!

Labels: