Omgevingsvisie Putten 2040

Plus program (49).jpg
Door Niels Kok op 14 oktober 2023 om 11:28

Omgevingsvisie Putten 2040

Wat is de toekomst van ons dorp? Daarover doet de Omgevingsvisie grote uitspreken. De omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel voor het invoeren van de omgevingswet. In de visie staan de kernwaarden van de gemeente Putten. De belangrijkste wijziging van de omgevingsvisie is dat als een inwoner een aanvraag heeft daar anders naar gekeken gaat worden. Eerst werd er gekeken naar een aanvraag met als reactie: Nee, tenzij. In de toekomst wordt er gekeken naar aanvragen Ja, mits. Hierdoor is er meer mogelijk voor inwoners, mits het past bij de Puttense waarden.

De ChristenUnie heeft een motie ingediend om voor Putten-Zuid een zogenaamd ontwikkelperspectief op te stellen. Erik van Hemel: “Met het aanleggen van de zuidelijke ontsluitingsweg tussen N798 en N303 wordt de locatie ten zuiden van bedrijventerrein De Hoge Eng afgesneden van het buitengebied.

In het zuidelijke deel van Putten nu al veel functies worden gecombineerd en grote ontwikkelingen gepland staan (Halvinkhuizen, supermarkt, ontsluitingsweg, sporthal). Er zijn binnen de gemeente meerdere opgaven waar in de nabije toekomst ruimte voor nodig is. Dit gebied volgens de visiekaart is aangeduid als "zoekgebied wonen/dorpsontwikkeling". Een duidelijk ontwikkelperspectief richting geeft en kan voorkomen dat het gebied gaat verrommelen.” Wethouder ‘t Jong heeft toegezegd om deze actie op te pakken.  

Door de afwezigheid van een raadslid wordt er de volgende maand gestemd over de Omgevingsvisie.