Zonnepark Cleenhorsterweg

Cleenhorsterweg.jpg
Door Niels Kok op 14 oktober 2023 om 11:23

Zonnepark Cleenhorsterweg

De raad heeft definitief geen verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het Zonnepark aan de Cleenhorsterweg. Toch wil de ChristenUnie graag stappen zetten in het opwekken van duurzame energie en heeft daarom een motie ingediend om toch verder te gaan met de plannen om te kijken of er een meerderheid kan komen in de raad voor dit Zonnepark. Belangrijk is dat we daarin de buurtbewoners meenemen en dat deze ook een zienswijze in kunnen dienen op de plannen. 

Erik van Hemel: “Als ChristenUnie waren en blijven we voor het plan. Maar we nemen ook verantwoordelijkheid om uit deze ingewikkelde procedure te komen. 

Daarom dienen we een motie in om het college in gesprek te laten gaan met initiatiefnemer en te vragen of Zonnestroom het zonnepark Cleenhorsterweg – met de door Zonnestroom aangegeven mogelijkheden tot uitbreiding/aanvulling - in een aangepaste vorm opnieuw in procedure wil brengen”. De motie is aangenomen, na een stevige discussie.