Bestemmingsplan Halvinkhuizen 1e fase

23 Nov - fase1.jpg
Door Niels Kok op 24 november 2023 om 13:04

Bestemmingsplan Halvinkhuizen 1e fase

De gemeenteraad heeft unaniem het bestemmingsplan voor de 1e fase van Halvinkhuizen vastgesteld. Daardoor kan de bouw van maar liefst 310 woningen van start. Wethouder Bertus Cornelissen: “Het wordt een groene en dorpse woonwijk, waarin woningen worden gebouwd voor jong en oud, in allerlei prijsklassen. Een groot deel van deze wijk zal worden gebouwd door lokale ondernemers.”

Raadslid Erik van Hemel: “Ik ben nu zo’n 7 jaar raadslid en ik heb in deze periode mooie en inmiddels ook de minder mooie kant van deze raadzaal gezien. Eén van de onderwerpen die - toen ik politiek actief werd – al op de agenda stond was de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in wat we toen nog Putten-Zuid noemden. Onze fractie wil dan ook de complimenten geven aan het projectteam dat hard heeft gewerkt aan de ontwikkeling van Halvinkhuizen. Inmiddels ligt er een bestemmingsplan voor het eerste kwadrant, waarmee meer dan 300 woningen gerealiseerd kunnen gaan worden.

Ik heb in de commissie gesproken over de mix in woningbouw, mobiliteit en milieu / duurzaamheid. En bij het laatste wil ik stil staan. Bij de ontwikkeling van Halvinkhuizen staat duurzaamheid hoog aangeschreven. Het doel is een dorpse samenleving waar veel aandacht is voor ontmoeten, bewegen en verblijven. Een bloeiende gemeenschap creëren, dat is wat de CU wil in Putten, en ook in deze nieuwe woonwijk.

We vinden het mooi dat er veel aandacht is voor circulair en natuurinclusief bouwen. Onze oproep en ook de oproep van stichting Natuur en milieu aan de wethouder is vast te houden aan de duurzame uitgangspunten in deze wijk en bij het verder invullen van deze wijk concreter te maken op welke wijze circulair en natuurinclusief gebouwd gaat worden.

In de begrotingsraad is de motie van BENG naar ENG aangenomen. Daarin hebben we opgeroepen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn duurzame oplossingen voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw en de consequenties daarvan ook mee te nemen. In de brief van Stichting Natuur- en Milieubescherming Putten wordt eenzelfde oproep gedaan, waar we blij mee zijn.

Wat onze fractie betreft zijn de uitgangspunten in woningbouw en duurzaamheid ook de kaders voor de ontwikkeling van de overige kwadranten. Ons toekomstbeeld is een wijk waarin huizen staan die volledig circulair zijn gebouwd of een straat met huizen die voor 80% uit hout bestaan. We laten ons graag verrassen en wensen het college succes met de verder uitwerking van dit plan."

Labels: ,