Beleidsplan Bestaanszekerheid

23 Nov - bestaanszekerheid.jpg
Door Niels Kok op 28 november 2023 om 13:07

Beleidsplan Bestaanszekerheid

De gemeenteraad heeft ingestemd met het Beleidsplan Bestaanszekerheid. Raadslid Saskia De Graaf - Bakker:  Als ChristenUnie vinden we dat iedereen mee moet kunnen doen.In dat licht is voor onze fractie het beleidsplan bestaanszekerheid erg belangrijk. Bestaanszekerheid heeft de afgelopen weken en maanden veel op politieke agenda’s gestaan en het gevaar bestaat dat een woord dan aan betekenis verliest en we niet zo helder hebben wat bestaanzekerheid of het gebrek daaraan nu eigenlijk inhoudt.

Het goede nieuws is dat de meeste mensen in Putten zich geen zorgen hoeven te maken over hun bestaanszekerheid, dat is erg fijn. Het brengt ook met zich mee dat de meeste mensen in Putten wellicht zich ook niet zo goed kunnen voorstellen wat het inhoudt als je bestaanszekerheid in het geding komt, echter zijn in de media, als je goed zoekt, verhalen te vinden van mensen die dat aan den lijve hebben ondervonden.

In Nederland zijn niet veel mensen die letterlijk geen brood op de plank hebben. Al is in dat kader de toenemende behoefte aan de voedselbank wel een schokkend gegeven, maar ons bestaan gaat over meer dan alleen eten en drinken. Ten diepste gaat het over mens- zijn, verbinding, van betekenis zijn en zingeving. En tot mijn schrik ontdekte ik in mijn zoektocht naar de betekenis van bestaanszekerheid steeds meer dat deze belangrijke levenswaarden als het gaat om een wankele bestaanszekerheid juist in het geding zijn. Zoals ik eerder al noemde in de commissievergadering gaat het om die moeder die moet kiezen: laat ik me behandelen bij de tandarts of blijft mijn kind op sport. Het gaat om de vraag van dat meisje, waarover ik las, die aan haar moeder vroeg: waarom krijgen alle kinderen een groot sinterklaascadeau en ik niet, ben ik niet lief genoeg? Het gaat om mensen die dat uitje met de vriendengroep afzeggen onder het mom van geen zin, omdat ze geen geld hebben om het kaartje te kopen. Bestaanszekerheid heeft kortom alles te maken met meetellen, meedoen en erbij horen.

In dat kader heeft de ChristenUnie in de commissie ruimschoots aandacht gevraagd voor het feit dat veel mensen in Putten die in aanmerking komen voor ondersteunende maatregelen hier geen gebruik van maken. Gelukkig komt in het beleidsplan bestaanszekerheid naar voren dat hier de komende tijd flink op in gezet gaat worden door de gemeente. In de bespreking van de commissie werd ook duidelijk dat de eerste jaren wordt ingezet op achterhalen waardoor het komt dat mensen van de hulp die er is juist in onze gemeente weinig gebruik maken, zodat doelgerichter kan worden ingezet op de factoren die van doorslaggevend belang zijn. Dit zullen wij als fractie de komende jaren blijven volgen.

Daarnaast zijn we blij met de toezegging van de wethouder dat de komende jaren ook het gesprek in Putten over armoede en het taboe hierop door de gemeente meer aandacht zal krijgen. Iedereen kan op een moment komen dat hij of zij hulp nodig heeft en het is belangrijk dat we het gesprek daarover open kunnen voeren.”

Labels: