Meedoen in Gelijkwaardigheid

groep+mensen+-+geloof+in+de+samenleving.jpg
Door Niels Kok op 22 december 2023 om 18:25

Meedoen in Gelijkwaardigheid

Ook in Putten wordt helaas gediscrimineerd. In het coalitieakkoord hebben we als collegepartijen afgesproken om echt te werken aan een inclusieve samenleving. Op 21 december lag het beleidsplan ‘Meedoen in gelijkwaardigheid’ voor in de gemeenteraad.  

‘Meedoen in Gelijkwaardigheid’ beschrijft op welke wijze Putten een inclusief dorp kan worden, waarin iedere inwoner volledig wordt geaccepteerd. En waar er sprake is van veiligheid en weerbaarheid voor iedere inwoner. Om een inclusief Putten te realiseren is niet alleen ondersteuning van kwetsbare inwoners nodig. Het vraagt inspanning van alle inwoners van Putten.

Saskia de Graaf: “Erbij horen is geen luxe, het is een basisbehoefte. Niemand van ons kan zonder andere mensen. Iedereen heeft wel eens een moment meegemaakt dat je er niet bij hoorde. Daarom is dit niet het thema van 1 partij en 1 beweging. Daarom moeten we een samenleving zijn waaraan iedereen meedoet.

Juist in deze tijd, het is bijna kerst is het van belang dat we ons realiseren hoe gemakkelijk we als samenleving uitstralen: ‘er is geen plaats, geen plaats in ons dorp, geen plaats in onze herberg’. Laten we elkaar ertoe oproepen juist wel die plek te zijn waar plaats is voor de ander, hoe totaal anders die ander ook is.

Laten we dat met elkaar leren van het kerstverhaal. Een verhaal dat gaat over hoe mensen die niets voorstellen en niet meetellen toch betrokken worden bij het grote verhaal van de hoop.”

Alle partijen waren lovend over het inclusiebeleid dat door wethouder Jim van den Hoorn werd gepresenteerd.