Bestemmingsplan Bedrijventerrein Henslare

Schermafbeelding 2024-02-03 150220.png
Door Niels Kok op 3 februari 2024 om 15:47

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Henslare

De ChristenUnie kan zich in hoofdlijnen vinden in het bestemmingsplan Bedrijventerrein Henslare. Het is van belang voor Puttense ondernemers dat er nieuw bedrijventerrein wordt uitgegeven, zodat er ontwikkelruimte voor hen ontstaat. 

Erik van Hemel: In 2022 hebben we opgeroepen tot onderzoek op het noordelijke perceel (tussen Benegas en de woonwijk Rimpeler). Ons beeld daarbij is dat qua ruimtelijke ordening een ontwikkeling vanuit het noorden richting het zuiden beter is dan een zuidelijke concentratie van het bedrijventerrein.  Na die oproep in 2022 zijn er stappen gezet vanuit de gemeente en de grondeigenaren. In de raadsvergadering hebben we aangegeven dat we dat onderzoek en mogelijke ontwikkelkansen in het noordelijke perceel op waarde willen schatten. Het liefst ziet de fractie van de ChristenUnie een maximale benutting van het noordelijke perceel, zonder dat daarbij de verdere ontwikkeling van dit bedrijventerrein wordt vertraagd.”

Daarom is door onze fractie een motie opgesteld waarbij het volgende is opgeroepen:

• Tot 1 januari 2026 - of zoveel eerder als duidelijkheid bestaat over de mogelijkheden op het noordelijk perceel - bovenop de 1,4 ha. nog minimaal 1 ha. in het zuidelijk gebied niet uit te geven totdat er duidelijkheid bestaat over de ontwikkelkansen op het noordelijk perceel

• De raad voor 1 januari 2025 via een RIB te informeren over de status en voortgang op het noordelijke perceel

Door de wethouder zijn beide punten toegezegd en hij heeft daarbij aangegeven dat er in de zomer van 2024 al meer duidelijkheid zal zijn over de ontwikkelmogelijkheden. 

Concreet betekent dit dat er ongeveer 2,5 hectare nog niet zal worden uitgegeven in het zuid-westelijke deel van het bestemmingsplan (tegen de bijstroetweg), totdat duidelijk is of - en hoeveel hectare – ingevuld kan worden in het noordelijke deel. 

Naast de aandacht voor het noordelijke perceel hebben we als ChristenUnie aan de wethouder meegegeven dat ze op zoek moeten blijven gaan naar een verkeersbesluit dat recht doet aan de oproep van de bewoners van Stenenkamer. Ook het behoud van houtwallen en ontwikkeling van nieuwe groenstroken rondom het nieuw aan te leggen bedrijventerrein hebben we als aandachtspunten meegegeven aan het college.