Blog

 1. Brandweer.jpg
  Door Niels Kok op 21 juni 2023 om 23:23

  Ledenvergadering/ werkbezoek brandweer

  Op 21 juni was een mooi gezelschap bij elkaar voor een ledenvergadering dat werd gecombineerd met werkbezoek aan de brandweerkazerne. Voorzitter Peter Brink opende de avond door in gesprek te gaan over de eerste drie verzen van Spreuken 16. Vervolgens werd er vanuit het bestuur onder andere benoemd dat er in diverse (regionale) groepen wordt gesproken over de verkiezingsuitslagen en ontwikkelingen op lokaal en landelijk gebied. We kunnen hier  informatie delen en ophalen.
  Met dank aan een tweetal leden voor de kascontrole zijn de financiën over 2022 goedgekeurd. Er is een stabiele basis om onze activiteiten te kunnen uitoefenen. Op de website leest u hier meer over.
  Wethouder Bertus Cornelissen, raadslid TeunJan van Ooijen en commissielid Thijs Nooteboom deelden diverse onderwerpen wat hun op dit moment bezig houdt. Duidelijk is dat er veel speelt op dit moment. In de volgende blogberichten leest u over een aantal van deze onderwerpen.
  Lees meer over "Ledenvergadering/ werkbezoek brandweer"
 2. Verenigingsgebouw Huinen.jpg
  Door Niels Kok op 2 juni 2023 om 11:52

  Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

  Ook voor verenigingsgebouwen, sportaccommodaties en kerken zijn de energiekosten een probleem. Voor veel van dit maatschappelijk vastgoed zijn al ‘energiescans’ uitgevoerd, maar energiebesparende maatregelen zijn vaak duur.

  Daarom heeft de ChristenUnie bij de bespreking van de Kadernota op 1 juni 2023 een motie ‘verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ ingediend. Hierin wordt het college gevraagd onderzoek te doen naar financiële ondersteuningsmogelijkheden. Denk aan een lening en/of subsidie. De motie werd door de hele raad gesteund, dus een mooi succes voor onze fractie (en de verenigingen en kerken).

  Lees meer over "Verduurzaming maatschappelijk vastgoed"
 3. Plus program (39).jpg
  Door Niels Kok op 1 juni 2023 om 23:55

  Kadernota

  Op 1 juni is de Kadernota besproken in de raad. De Kadernota brengt de financiële ruimte in beeld. Daarnaast zijn de keuzes voor nieuw beleid in beeld gebracht. Ondanks de grote ambities (sporthal, school Groevenbeek, Halvinkhuizen en zuidelijke ontsluitingsweg) is het gelukt om een sluitende kadernota te presenteren.

  TeunJan van Ooijen: “Complimenten voor het aanbieden van een sluitende kadernota. De Kadernota straalt ambitie uit: er wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord. Putten investeert in haar toekomst.”

  De ChristenUnie fractie heeft aandacht gevraagd voor twee punten: de energiekosten voor verenigingen en kerken. En voor goede fietspaden richting het Putterbos. TeunJan sloot zijn betoog af met de zegenbede, onder verwijzing naar Jeremia 29 vers 7.

  Lees meer over "Kadernota"

  Labels:

 4. Afbeelding1.png
  Door Niels Kok op 26 mei 2023 om 11:48

  Verplaatsing Boni

  In de raad van 25 mei is het bestemmingsplan Gervenhof & Dorpstraat vastgesteld. Dit plan maakt de verplaatsing van de Boni naar de Gervenhof mogelijk, maar ook de bouw van 9 seniorenwoningen en 28 appartementen. De bespreking leverde veel discussie op in de raad, vooral vanwege de (bestaande) parkeerdruk op de Gervenhof.

  Erik van Hemel: “Het is passen en meten. Een complex plan, waaraan wat scherpe randjes zitten. Maar door de samenhang van verplaatsen, herontwikkelen én de kwaliteitsimpuls voor het centrum zijn we als fractie positief over dit plan’.

  Lees meer over "Verplaatsing Boni"

  Labels:

 5. 347242253_636559081323846_442198146608075075_n.jpg
  Door Niels Kok op 25 mei 2023 om 19:57

  Onthulling artikel 1 Grondwet

  Op 25 mei is publieksruimte van het gemeentehuis van Putten de tekst van Artikel 1 van de Grondwet onthuld door wethouder Jim van den Hoorn. Ter gelegenheid van de onthulling sprak de burgemeester over het belang van het eerste artikel van de Grondwet.

  Saskia de Graaf-Bakker steunt dit initiatief van harte: “Volgens onze Grondwet is iedereen gelijk, maar in onze samenleving voelen mensen zich soms toch buitengesloten. De CU wil zich hard maken voor een Puttense samenleving waarin iedereen mee kan doen en meetelt, waarin mensen van verschillende leeftijden, opleidingen, afkomst en overtuigingen elkaar kennen en erkennen. En waar niemand buiten de boot valt”.

  Lees meer over "Onthulling artikel 1 Grondwet"
 6. Paul.jpg
  Door Niels Kok op 25 mei 2023 om 11:44

  Paul koninklijk onderscheiden

  Van harte feliciteren wij Paul van der Leeden met zijn Koninklijke onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze benoeming heeft Paul ontvangen vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de samenleving bij Stichting Bosbad “Klein Zwitserland”, Stichting Stroud, Stichting Putten-Roemenië-Moldavië en als actief en betrokken bestuurslid van ChristenUnie Putten.

  Lees meer over "Paul koninklijk onderscheiden"

  Labels:

 7. Plus program (54).jpg
  Door Niels Kok op 7 februari 2023 om 15:53

  ​Aftrap provinciale campagne ChristenUnie in Putten

  Niet alleen gingen de lijsttrekker en Statenleden in gesprek met inwoners uit Putten op het Kerkplein, de leden van de provinciale afdeling werden ook door wethouder Bertus Cornelissen rondgeleid door nieuwbouwwijk Rimpeler.

  In gesprek met de Puttenaar
  Wat vindt de Puttenaar belangrijk voor onze provincie? Is het wonen, ruimte, stikstof of mobiliteit? Over dit soort onderwerpen gingen lijsttrekker Dirk Vreugdenhil, (kandidaat-) Statenleden Freek Rebel en Marieke van de Beek en campagnevoerders in gesprek met voorbijgangers. 

  Lees meer over "​Aftrap provinciale campagne ChristenUnie in Putten"
 8. Plus program (56).jpg
  Door Niels Kok op 15 december 2022 om 21:40

  Zonnepark Keizerswoert

  Voorzitter,

  Het zonnepark Keizerswoert is het eerste initiatief van de tien die een aantal jaar geleden zijn aangemeld en we zijn als fractie van de ChristenUnie blij dat dit park, zoals het er nu uitziet, ontwikkeld kan gaan worden. Met de uitvoering van dit plan zetten we een eerste stap richting de doelstelling die we als gemeente Putten hebben in te vullen als het gaat om de RES. We beseffen ons dat dit een impact heeft op de directe omgeving van het zonnepark en dat er om die reden diverse zienswijzen zijn ingediend. De bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen is voor de CU een belangrijk punt.

  Lees meer over "Zonnepark Keizerswoert"

  Labels:

 9. Plus program (52).jpg
  Door Niels Kok op 4 november 2022 om 09:54

  Begrotingsraad

  In de voorbereiding op deze begrotingsraad dacht ik aan het verhaal van Esther uit de bijbel. Esther was een Joodse prinses die aan het hof woonde in Perzië. Zij kreeg te horen dat Haman, een machtige man aan het hof, van plan was om alle Joden te laten doden. Esther handelde op dat moment. Het had haar het leven kunnen kosten, want de macht van Haman was groot. Maar zij besefte dat juist zij in de positie was om in elk geval een poging te doen om haar volk te redden. En toen handelde zij. Onze oud plaatsgenoot Beatrice de Graaf schrijft in haar essay Crisis een historisch overzicht en op welke wijze daar in het verleden mee omgegaan werd. Zij schrijft: Bij elk probleem kijken wij naar de overheid voor een oplossing en dan zijn ook nog heel kritisch. Terwijl we vroeger gewoon als samenleving zelf het probleem met elkaar aanpakten. We handelden.

  Lees meer over "Begrotingsraad"

  Labels:

 10. Plus program (19).jpg
  Door Niels Kok op 30 augustus 2022 om 12:06

  Wethouderswissel

  In de raad van 29 augustus hebben we afscheid genomen van wethouders Roelof Koekoek (WijPutten) en Bert Koops (ChristenUnie). We danken hen voor het vele werk wat zij voor Putten hebben verricht. De nieuwe wethouders zijn Jim van den Hoorn (CDA), Ewoud ‘t Jong (SGP), Bertus Cornelissen (ChristenUnie) en Sander van Nieuwenhuizen (Gemeentebelangen).We wensen hen veel succes en zegen op hun werk.

  46fce021-940c-463e-b262-1aea4f03a781

  a9cce082-0db7-42f5-95b9-1cf323f04fa7

  Lees meer over "Wethouderswissel"

  Labels: